Podujatia a oznamy
júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Školstvo

Základná škola s materskou školou Richvald 85

 

 Úlohy pre školákov počas výučby doma tu.

 

 

Adresa:

Základná škola s materskou školou
Richvald 85
085 01  Bardejov

Tel. číslo: 054 47 93 229

IČO: 37 943 642

DIČ: 2021920197

Základná škola

V školskom roku 2019/2020 máme v základnej škole 33 žiakov.


1. ročník - 7 žiakov
2. ročník - 3 žiaci
3. ročník - 13 žiakov 
4. ročník - 10 žiakov (z toho 3 žiaci vzdelávaní v zahraničí)

Školský klub 

Máme vytvorené 1 oddelenie a navštevuje ho pravidelne 23 žiakov. Školský klub vedie p. učiteľka Miroslava Stachurová.

Usporiadanie tried

1. a 2. ročník  = I. trieda  - 17 žiakov (3 v zahraničí), triedna učiteľka Darina Marchevská

3. a 4. ročník = II. trieda - 16 žiakov, triedna učiteľka Helena Chovancová

Asistent učiteľa p. Mária Germanová.

 

Zamestnanci Základnej školy:

Mgr. Helena Chovancová, riaditeľka školy, triedna učiteľka, vyučujúca

Mgr. Darina Marchevská, triedna učiteľka, vyučujúca

Mgr. Miroslava Stachurová, vedúca školského klubu, vyučujúca

Nepedagogickí zamestnanci Základnej školy:

Anna Tejová, školníčka, upratovačka

Iveta Patakiová, administratívna pracovníčka

 

Stravovacie zariadenie pri ZŠ s MŠ

Zamestnanci školskej jedálne:

Beáta Ždiľová, vedúca jedálne, pomocná kuchárka

Dana Hankovská, hlavná kuchárka

 

Výbor ZR:

Zlatica Riznerová, predsedníčka

Zlatica Hankovská, podpredsedníčka

Marta Marcinčová, pokladníčka

Do Rady školy za rodičov boli zvolené Zuzana Riznerová a Jarmila Zamborská.

Rada školy:

Zuzana Riznerová, predsedníčka RŠ, zástupca rodičov ZŠ

Iveta Čekanová, pedagogický zamestnanec MŠ

Darina Marchevská, pedagogický zamestnanec ZŠ

Beáta Ždiľová, nepedagogický zamestnanec 

Jana Rybárová, zástupca zriaďovateľa

Jarmila Zamborská, zástupca rodičov ZŠ

Martina Rybárová, zástupca rodičov MŠ

 

 

 Vyučovanie

Organizácia vyučovania a hygienických prestávok:

Hodiny Prestávky
1. hodina 7:45 - 8:30 1. 8:30 - 8:40
2. hodina 8:40 - 9:25 2. 9:25 - 9:40
3. hodina 9:40 - 10:25 3. 10:25 - 10:35
4. hodina 10:35 - 11:20 4. 11:20 - 11:40
5. hodina 11:40 - 12:15 5. 12:45 - 13:30

 

Materská škola

V školskom roku 2019/2020 máme v MŠ 19 detí vo veku 3-6 rokov.

Zamestnanci Materskej školy:

Mgr. Jana Cingeľová, zástupkyňa za MŠ, učiteľka MŠ

Iveta Čekanová, učiteľka MŠ, triedna učiteľka

Výbor ZRPŠ pre MŠ:

Erika Sobeková, predsedníčka

Jana Rybárová, pokladníčka

Emília Zamborská, členka

Prevádzka MŠ je od 7:00 do 16:00 hod.

 

REŽIM DŇA

Hry a hrové činnosti

Pohybovo-relaxačné cvičenie

8: 45 Desiata (hygiena, stolovanie)

Vzdelávacia aktivita

Hry a hrové činnosti

Pobyt vonku

11:45 Obed (hygiena, stolovanie)

Odpočinok

14:45 Olovrant (hygiena, stolovanie)

Hry a hrové činnosti

Odchod domov

Na začiatok školského roku bude Vaše dieťa potrebovať:

  • kópia kartičky poistenca pre novoprijaté deti
  • pyžamo a prezuvky
  • uterák
  • zubná kefka a zubná pasta
  • náhradné spodné a vrchné oblečenie
  • tričko a tepláky na telesnú výchovu
  • košeľu na výtvarnú
Prázdniny
Jesenné prázdniny: 20.10.2019 - 31.10.2019 Školské vyučovanie sa začne 4.11.2020
Vianočné prázdniny: 23.12.2019 - 07.01.2020 Školské vyučovanie sa začne 8.1.2020
Polročné prázdniny: 03.02.2020 Školské vyučovanie sa začne 4.2.2020
Jarné prázdniny: 02.03.2020 - 06.03.2020 Školské vyučovanie sa začne 9.3.2020
Veľkonočné prázdniny: 09.04.2020 - 14.04.2020 Školské vyučovanie sa začne 15.4.2020
Letné prázdniny: 01.07.2020 - 31.08.2020 Školské vyučovanie sa začne 2.9.2020