Podujatia a oznamy
september 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Školstvo

Základná škola s materskou školou Richvald 85

Adresa:

Základná škola s materskou školou
Richvald 85
085 01  Bardejov

Tel. číslo: 054 47 93 229

IČO: 37 943 642

DIČ: 2021920197

Základná škola

V školskom roku 2016/2017 máme v základnej škole 30 žiakov


1. ročník - 7 žiakov
2. ročník - 8 žiaci
3. ročník - 5 žiakov
4. ročník - 10 žiakov

Školský klub navštevuje 24 detí.

Zamestnanci Základnej školy:

Mgr. Helena Chovancová, riaditeľka školy, triedna učiteľka, vyučujúca

Mgr. Darina Marchevská, triedna učiteľka, vyučujúca

Mgr. Anna Hrivniaková, vedúca školského klubu, vyučujúca

Nepedagogickí zamestnanci Základnej školy:

Helena Olejarová, školníčka, upratovačka

Iveta Patakiová, administratívna pracovníčka

 

Stravovacie zariadenie pri ZŠ s MŠ

Zamestnanci školskej jedálne:

Beáta Ždiľová, vedúca jedálne, pomocná kuchárka

Dana Hankovská, hlavná kuchárka

 

Výbor ZRŠ:

Ing. Mária Germanová, predsedníčka

Jarmila Zamborská, členka

Slavomíra Sobeková, členka

Rada školy:

Mgr. Darina Marchevská, predsedníčka RŠ, členka za pedagogických zamestnancov ZŠ

Milan Sabol, člen za rodičov ZŠ

Ing. Jana Rybárová, zástupca zriaďovateľa

Andrej Sobek, člen za rodičov ZŠ

Martina Rybárová, členka za rodičov MŠ

Iveta Čekanová, členka za pedagogických zamestnancov MŠ

Beáta Ždiľová, členka za nepedagogických zamestnancov ZŠ

 

 Vyučovanie

V súlade s vyhláškou M.Š SR č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka na základných a stredných školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin. Školský rok začína 1.9.2014 a končí 30.6.2015.
Prvý polrok sa začína 1.9.2014 / slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 2.9.2014, končí sa 30.1.2015 / piatok.
Druhý polrok sa začína 3.2.2015 / utorok, končí 30.6.2015.

Organizácia vyučovania a hygienických prestávok:

Hodiny Prestávky
1. hodina 7:45 - 8:30 1. 8:30 - 8:40
2. hodina 8:40 - 9:25 2. 9:25 - 9:40
3. hodina 9:40 - 10:25 3. 10:25 - 10:35
4. hodina 10:35 - 11:20 4. 11:20 - 11:40
5. hodina 11:40 - 12:15 5. 12:45 - 13:30

 

Materská škola

V školskom roku 2016/2017 máme v MŠ 19 detí vo veku 3-6 rokov.

Zamestnanci Materskej školy:

Mgr. Jana Cingeľová, zástupkyňa za MŠ, učiteľka MŠ

Iveta Čekanová, učiteľka MŠ, triedna učiteľka

Výbor ZRPŠ pre MŠ:

Gabriela Majerníková, predsedníčka

Zuzana Riznerová, pokladníčka

Ľudmila Porubská, členka

Prevádzka MŠ je od 7:00 do 16:00 hod.

 

REŽIM DŇA

Hry a hrové činnosti

Pohybovo-relaxačné cvičenie

8: 45 Desiata (hygiena, stolovanie)

Hry a hrové činnosti

Pobyt vonku

11:45 Obed (hygiena, stolovanie)

Odpočinok

14:45 Olovrant (hygiena, stolovanie)

Hry a hrové činnosti

Odchod domov

Na začiatok školského roku bude Vaše dieťa potrebovať:

  • kópia kartičky poistenca pre novoprijaté deti
  • pyžamo a prezuvky
  • uterák
  • zubná kefka
  • toaletný papier, hygienické vreckovky (pravidelne dopĺňať)
  • náhradné spodné a vrchné oblečenie
  • tričko a tepláky na telesnú výchovu
  • košeľu na výtvarnú
Prázdniny
Jesenné prázdniny: 29.10.2015 - 30.10.2015 Vyučovanie sa začína 02.11.2015
Vianočné prázdniny: 23.12.2015 - 07.01.2016 Vyučovanie sa začína 08.01.2016
Polročné prázdniny: 01.02.2016 Vyučovanie sa začína 02.02.2016
Jarné prázdniny: 15.02.2016 - 19.02.2016 Vyučovanie sa začína 22.02.2016
Veľkonočné prázdniny: 24.03.2016 - 29.03.2016 Vyučovanie sa začína 30.03.2016
Letné prázdniny: 01.07.2016 - 02.09.2016 Vyučovanie sa začína 05.09.2016