Podujatia a oznamy
október 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Školstvo

Základná škola s materskou školou Richvald 85

Adresa:

Základná škola s materskou školou
Richvald 85
085 01  Bardejov

Tel. číslo: 054 47 93 229

IČO: 37 943 642

DIČ: 2021920197

Základná škola

V školskom roku 2018/2019 máme v základnej škole 33 žiakov.


1. ročník - 3 žiaci
2. ročník - 13 žiakov
3. ročník - 8 žiakov (z toho 1 žiak vzd. v zahraničí)
4. ročník - 9 žiakov (z toho 2 žiaci vzd. v zahraničí)

Školský klub 

Máme vytvorené 1 oddelenie a navštevuje ho pravidelne 20 žiakov. Školský klub vedie p. učiteľka Anna Hrivniaková.

Usporiadanie tried

1. a 2. ročník  = I. trieda  - 16 žiakov, triedna učiteľka Helena Chovancová

3. a 4. ročník = II. trieda - 17 žiakov, triedna učiteľka Darina Marchevská

Začleneným žiakom so zdravotným znevýhodnením pri vyučovaní asistuje p. Mária Germanová.

 

Zamestnanci Základnej školy:

Mgr. Helena Chovancová, riaditeľka školy, triedna učiteľka, vyučujúca

Mgr. Darina Marchevská, triedna učiteľka, vyučujúca

Mgr. Anna Hrivniaková, vedúca školského klubu, vyučujúca

Nepedagogickí zamestnanci Základnej školy:

Helena Olejarová, školníčka, upratovačka

Iveta Patakiová, administratívna pracovníčka

 

Stravovacie zariadenie pri ZŠ s MŠ

Zamestnanci školskej jedálne:

Beáta Ždiľová, vedúca jedálne, pomocná kuchárka

Dana Hankovská, hlavná kuchárka

 

Výbor ZR:

Zlatica Riznerová, predsedníčka

Zlatica Hankovská, podpredsedníčka

Marta Marcinčová, pokladníčka

Rada školy:

Mgr. Darina Marchevská, predsedníčka RŠ, členka za pedagogických zamestnancov ZŠ

Ing. Jana Rybárová, zástupca zriaďovateľa

Zuzana Riznerová, člen za rodičov ZŠ

Jarmila Zamborská, člen za rodičov ZŠ

Martina Rybárová, členka za rodičov MŠ

Iveta Čekanová, členka za pedagogických zamestnancov MŠ

Beáta Ždiľová, členka za nepedagogických zamestnancov ZŠ

 

 Vyučovanie

Organizácia vyučovania a hygienických prestávok:

Hodiny Prestávky
1. hodina 7:45 - 8:30 1. 8:30 - 8:40
2. hodina 8:40 - 9:25 2. 9:25 - 9:40
3. hodina 9:40 - 10:25 3. 10:25 - 10:35
4. hodina 10:35 - 11:20 4. 11:20 - 11:40
5. hodina 11:40 - 12:15 5. 12:45 - 13:30

 

Materská škola

V školskom roku 2017/2018 máme v MŠ 19 detí vo veku 3-6 rokov.

Zamestnanci Materskej školy:

Mgr. Jana Cingeľová, zástupkyňa za MŠ, učiteľka MŠ

Iveta Čekanová, učiteľka MŠ, triedna učiteľka

Výbor ZRPŠ pre MŠ:

Emília Zamborská, predsedníčka

Zuzana Riznerová, pokladníčka

Jana Porubská, členka

Prevádzka MŠ je od 7:00 do 16:00 hod.

 

REŽIM DŇA

Hry a hrové činnosti

Pohybovo-relaxačné cvičenie

8: 45 Desiata (hygiena, stolovanie)

Vzdelávacia aktivita

Hry a hrové činnosti

Pobyt vonku

11:45 Obed (hygiena, stolovanie)

Odpočinok

14:45 Olovrant (hygiena, stolovanie)

Hry a hrové činnosti

Odchod domov

Na začiatok školského roku bude Vaše dieťa potrebovať:

  • kópia kartičky poistenca pre novoprijaté deti
  • pyžamo a prezuvky
  • uterák
  • zubná kefka
  • náhradné spodné a vrchné oblečenie
  • tričko a tepláky na telesnú výchovu
  • košeľu na výtvarnú
Prázdniny
     
Vianočné prázdniny: 22.12.2018 - 07.01.2019 Celé Slovensko
Polročné prázdniny: 01.02.2019 Celé Slovensko
Jarné prázdniny: 16.02.2019 - 24.02.2019 Prešovský kraj
Veľkonočné prázdniny: 18.04.2019 - 23.04.2019 Celé Slovensko
Letné prázdniny: 29.06.2019 - 01.09.2019 Celé Slovensko