Zmena cestovných poriadkov

Oznam pre cestujúcu verejnosť

V zmysle stanoveného termínu sa pre obdobie 2021/2022, t. j. s platnosťou od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022 schvaľujú nové podoby cestovných poriadkov jednotlivých liniek dopravcov v pravidelnej autobusovej doprave, ktorí majú s Prešovským samosprávnym krajom uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Oznam

Obecný úrad v Richvalde oznamuje, že od 22.12.2021 do 03.01.2022

bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


 

Oznam od VSD

Všetci sme si už zvykli, že elektrina je k dispozícii stále a všade. Výpadok elektriny je preto vec, ktorá dokáže nepríjemne zaskočiť. Bohužiaľ, poruchám úplne zabrániť nevieme. Nedávno vo VSD uviedli do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk. Na stránke si vie každý občan na prehľadnej mapke skontrolovať, či už vedia o poruche, alebo či nejde o plánované prerušenie distribúcie elektriny. Na tej istej stránke viete nahlásiť aj novú poruchu.

www.vypadokelektriny.sk

 

Oprava miestnosti KSB Richvald

Vďaka Výzve Prešovského samospravného kraja sme na obecnom úrade v Richvalde mohli opäť pokračovať v rekonštrukcii miestností. V tomto roku sme zrekonštruovali: tkáčsku dielňu, kuchynku, miestnosť civilnej ochrany a sklad. Ďakujeme všetkým poslancom, ktorí našu žiadosť podporili.

 

Oznam pre rodičov detí MŠ Richvald a rodičov žiakov ZŠ Richvald

Nárok na dotáciu na stravu majú od 1.9.2021 len deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi alebo ich príjem je na hranici životného minima.

Z uvedeného dôvodu, žiadame tých rodičov, ktorí chcú požiadať o dotáciu na stravu, aby si na ÚPSVaR Bardejov vyzdvihli potvrdenie o príjme a toto potvrdenie spolu s čestným vyhlásením doručili na Obecný úrad Richvald najneskôr do 30.7.2021.

 

Príloha:


 

COVID-19: Od 1. marca bude podľa COVID AUTOMATu 20 čiernych okresov

V našom Bardejovskom okrese od 01. marca 2021 bude negatívny test platný 7 dní.

 7 dňový výsledok negatívneho testu na cestu do zamestnania.

 Ak musíte do práce chodiť hromadnou dopravou, potrebujete 7-dňový negatívny test bez ohľadu na to, v akom okrese pracujete.

 Do prírody vrámci okresu potrebujeme negatívny 7 dňový test.

 Test nepotrebujú tí, ktorí prekonali COVID. -19 za posledné tri mesiace a majú doklad o výsledku testovania a tiež tí, ktorí pred 14 dňami dostali druhú dávku vakcíny.

Naďalej platia výnimky zo zákazu vychádzania. To znamená, že bez testu môžete ísť do potravín, drogérie, lekárne či k lekárovi.

️Na cestu do čistiarne odevov, na kúpu novín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, autoservisov, na poštu, na STK, či do záhradkárstva potrebujete 7-dňový negatívny test.

Vláda zároveň predĺžila núdzový stav do 19. marca 2021.


 

 

Podvodníci pri ščítaní obyvateľov, domov a bytov

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky. Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo vzťahu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 a  akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za  asistenta sčítania v čase od 15.2. do 31.3.2021 nevpustili do svojich príbytkov.

Asistované sčítanie sa začne až po  1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Aj v tomto čase Vás môže navštíviť mobilný asistent iba na základe toho, že ste o asistované sčítanie sami požiadali telefonicky, inak nie. Zároveň sa každý mobilný asistent sčítania musí preukázať preukazom asistenta sčítania.  Presný dátum, kedy bude vo Vašom meste, obci asistované sčítanie a kedy Vás  môže mobilný asistent navštíviť bude včas oznámený.

Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môžete získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. na CALL CENTRE na telefónnom čísle +421  2  20  92  49  19.


 

 

Oznam

Vážení občania, kliknutím na tento odkaz sa po zadaní miesta vášho bydliska objavia najbližšie umiestnené odberové miesta na testovanie vírusoveho ochorenia covid. Súčasne sa môžete v prípade potreby aj registrovať na testovanie.

https://korona.zzz.sk/


 

 

Testovanie Covid-19

Základné informácie k Screening Covid-19 v obci Richvald.
 
Testovať sa bude na jednom odbernom mieste túto sobotu 27.02.2021 v čase od 07:00 hodiny. Testovať sa môžu prísť všetci občania, ktorí to z akéhokoľvek dôvodu potrebujú.
Testovanie sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu Richvald a to nasledovne:
 
1. Rad na testovanie bude na parkovisku pred kultúrnym domom v 2 m rozostupoch.
2. Registračné miesto pri vchode do vestibulu, kde sa preukáže občianskym preukazom/preukazom poistenca.
3. Odberné miesto v sále kultúrne domu, kde bude vykonaný ster.
4. Čakáreň na výsledok bude v druhej časti sály kultúrneho domu.
5. Vychádza sa bočným vchodom zo sály kultúrneho domu.
 
Na testovanie je potrebné sa prihlásiť na telefónnom číslo 0917 101 857.
 

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory.

Podvodníci najčastejšie kontaktujú seniorov telefonicky, predstavujú sa ako ich príbuzní alebo známi (napr. vnuk, syn, brat) a súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti). Taktiež sa predstavujú ako lekári a oznámia seniorom, že ich príbuzný spôsobil vážnu dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Vyskytujú sa aj prípady, kedy sa páchatelia predstavujú v telefóne ako pracovníci elektrární, plynární alebo vodární (zneužívajúc situáciu pri odpise spotreby elektrickej energie, vody alebo plynu).

Čítať ďalej: Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Základné informácie k celoplošnému testovaniu Covid-19 v obci Richvald

Testovať sa bude na jednom odbernom mieste túto sobotu 23.01.2021 v čase od 07:00 do 22:00. Testovať sa môžu prísť všetci od 15 do 65 rokov, môžu prísť aj osoby staršie ako 65 rokov.
Testovanie sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu Richvald a to nasledovne:
 
1. Rad na testovanie bude na parkovisku pred kultúrnym domom v 2 m rozostupoch.
2. Registračné miesto pri vchode do vestibulu, kde sa preukáže občianskym preukazom/preukazom poistenca.
3. Odberné miesto v sále kultúrne domu, kde bude vykonaný ster.
4. Čakáreň na výsledok bude v druhej časti sály kultúrneho domu.
5. Vychádza sa bočným vchodom zo sály kultúrneho domu.
 
Plán testovania v obci Richvald :
Na testovanie je potrebné sa prihlásiť na telefónnom číslo 0915 857 104 alebo na obecnom úrade.
V čase od 12:00-13:00 je plánovaný OBED a v čase 17:00-18:00 VEČERA.