Stanovačka na Žobráku

Združenie Richvaldof s priateľmi pozývajú všetky vekové kategórie na stanovačku na Žobráku, noc na vrchole, východ slnka, aký doma neuvidíte...

 

Odchod: Sobota, 9.9.2017, 16:00, stretnutie pri kultúrnom dome

Čo si nezabudnúť: karimatku, spacák, prípadne aj stan, zásobu vody, jedlo na večernú opekačku, raňajky, baterku, niečo proti chladu, zásobu vtipov a pesničiek, atď.

Program: pozvoľný výstup hore, voľný program, prespanie na žobráku v útulni, pod prístreškom, východ slnka, pozvoľný zostup dole

Predpokladaný príchod: nedeľa ráno

V prípade zlého počasia sa stanovačka odkladá.

Oznam rodičom detí v ZŠ a MŠ

Oznamujem rodičom detí v materskej škole Richvald a rodičom žiakov základnej školy v Richvalde, ktorí sú v hmotnej núdzi a chcú požiadať na 1. polrok školského roka 2017/2018 o dotáciu na stravu a o dotáciu na školské pomôcky, aby do 31.7.2017 doručili na Obecný úrad v Richvalde vyplnené tlačivo:

VYHLÁSENIE rodičov detí,

že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Tlačivo Vyhlásenie je dostupné na Obecnom úrade v Richvalde a zverejnené na stiahnutie na internetovej stránke obce Richvald.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Vážení občania,

Oznamujeme Vám výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí za obec Richvald, zo dňa 10. novembra 2018. Z celkového počtu 822 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 472 voličov, čo predstavuje účasť 57,42%.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce:
Zuzana Germanová, 325 hlasov,
Jaroslav Pavel, 136 hlasov.

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva:
Stanislav Hankovský, 305 hlasov,
Maroš German, 304 hlasov,
Monika Nováková, 296 hlasov,
Rastislav Sobek, 278 hlasov,
Andrea Hankovská, 266 hlasov,
Branislav Ildža, 262 hlasov,
Jozef Tej, 253 hlasov,
Jaroslav Pavel, 149 hlasov,
Miroslav Hudák, 135 hlasov,
Miroslav Rybár, 127 hlasov,
Hana Hankovská, 107 hlasov,
Emil Petrič, 95 hlasov.

Čítať ďalej: Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Oznam rodičom

Oznamujem rodičom detí v materskej škole Richvald a rodičom žiakov základnej školy v Richvalde, ktorí sú v hmotnej núdzi a chcú požiadať od 1.1.2017 o dotáciu na stravu a dotáciu na školské pomôcky, aby do 21.12.2016 doručili na obecný úrad Richvald vyplnené tlačivo:

VYHLÁSENIE rodičov detí, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Tlačivo na vyhlásenie je dostupné na Obecnom úrade v Richvalde a zverejnené na internetovej stránke obce nižšie.