Pozvánka na jarné upratovanie

Starostka obce Richvald a Obecné zastupiteľstvo v Richvalde
vyzývajú všetkých občanov obce, aby sa zúčastnili jarného upratovania

 od 4.4.2022,

kedy môžu nepotrebný veľkoobjemový odpad z domácnosti uložiť do pristavených veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú umiestnené

pri KSB v Richvalde a na hornom autobusovom otočišti v Richvalde.


 

Pozvánka na predveľkonočné tvorivé dielne

Obec Richvald Vás pozýva na predveľkonočné tvorivé dielne:

 22.03.2015 o 15:00 v KSB Richvalde

Prineste si so sebou: špajle, lepidlo v tyčinke, novinový papier, štipce, vyfúknuté vajíčka, farebné voskovky, špendlík s veľkou hlavičkou, ceruzu, vŕbové prútie, mašle

BUDEME VYRÁBAŤ: košíčky, maľované kraslice, korbáče

Rozšírenie separovaného zberu - plasty

K separovaným plastom patria aj:

ČISTÉ, číre a farebné fólie,
tašky,
vrecká,
vedrá,
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov,
PET fľaše od nápojov a sirupov,
PVC - vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky,
obaly kozmetických výrobkov,
plastové okná a nábytok.

Najbližší zber plastov je 30.4.2015.

Plán akcií na 2. štvrťrok 2015 v obci Richvald

 8.3.2015- Večer RODINY
15.3.2015 - Veľkonočné tvorivé dielne- pedig
20.3.2015 - Verejné zhromaždenie mládeže
21.3.2015 - Richvaldská burza- Teho, co še nám už nepridá...
21.3.2015 - Filmový festival outdoorových filmov Expedičná kamera
 21.3.2015 - Jarné upratovanie - 1 veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad, 1 veľkokapacitný kontajner na objemový odpad z domácnosti
22.3.2015 - Veľkonočné tvorivé dielne
27.3.2015 - Verejné zhromaždenie obce
5.4.2015 - Veľkonočná Zábava 
18.4.2015 - Deň Zeme - spoločná opekačka
24.-25.4.2015 - súkromná akcia
1.5.2015 - Majáles- retro párty
10.5.2015 - Deň matiek
16.5.2015 - Výlet na Pieniny + exkurzia
1.6.2015 - Deň detí
20.6.2015 - Pohárová hasičská súťaž o pohár starostky obce Richvald
21.6.2015 - Deň otcov - futbalový zápas

Oznam o prijímaní detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Richvald oznamuje rodičom, že v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. prijíma

od 15. februára do 15. marca 2015

žiadosti na predprimárne vzdelávanie do MŠ Richvald na školský rok 2015/ 2016.

Prijímame deti od 3 do 6 rokov (s osvojenými hygienickými návykmi)

Pri vyššom počte prihlásených detí budú prednostne prijaté deti:

    1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
    2. deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
    3. deti zamestnaných zákonných zástupcov
    4. ostatné deti budú prijímané podľa dovŕšeného veku

Podmienky prijímania detí do materskej školy boli  prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 4. 2. 2015. Tlačivá žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia stiahnuť z internetovej stránky obce Richvald alebo prevziať osobne u učiteliek MŠ. Vyplnenú a detským lekárom potvrdenú žiadosť môžu rodičia alebo zákonní zástupcovia vrátiť do MŠ najneskôr do 15.marca 2015. V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k  žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Informácia k referendu

Miestnosť na hlasovanie pre referendum dňa 7.2.2015 je v budove ZŠ s MŠ v Richvalde.

Bude otvorená od 7.00 do 22.00 hod., ak sa nemôžete zúčastniť hlasovania zo zdravotných dôvodov a chcete hlasovať, požiadajte o prenosnú urnu na tel. čísle: 0915 857 104.

Informácia o voľnom pracovnom mieste v obci Richvald

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Richvald 179 085 01 Bardejov

Kontaktná osoba: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil tel.: 0917 101 857

Ponúkaná hrubá mzda: dohodou- podľa zákona o verejnej službe 553/2003 Zbierky zákonov.

Dátum nástupu: 1.4.2015

Dátum ukončenie prijímania žiadosti: 28. 2. 2015

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu, počet mesiacov: 9

Pracovná oblasť: Remeselné, údržbárske a opravárske práce