Kontajner na veľkoobjemový odpad

 

Od piatka, 19.9.2014 do soboty, 20.9.2014, bude v obci Richvald pristavený kontajner na veľkoobjemový odpad.

Nepatrí doňho nebezpečný, stavebný, biologický odpad a odpad, ktorý sa separuje.

 

2. ročník súťaže vo varení gulášu

Obec Richvald

organizuje pre občanov obce a zložky pôsobiace v obci Richvald
súťaž vo varení gulášu

RICHVALDSKÝ KOTLÍK

12. júla 2014 (sobota)

so začiatkom o 14:00 hod

O 16:30 hod degustácia gulášu

Do tanca aj na počúvanie nám zahrá hudobná skupina, pripravené občerstvenie pre divákov aj súťažiacich.

Organizátor zabezpečuje: 5 kg mäsa, chlieb, drevo, misky a lyžice

Súťažiaci zabezpečujú: parák alebo kotlík, ostatné ingrediencie, 0,5 kg zemiakov

Súťažné družstvo sa skladá z 5 členov.

Súťažné disciplíny:

  1. Krájanie cibule - 5 bodov
  2. Škrabanie 0,5 kg zemiakov - 5 bodov
  3. Spievanie ľudových piesni - 5 bodov
  4. Rozprávanie vtipov - 5 bodov
  5. Pitie 0,5 l piva na rýchlosť - 5 bodov
  6. Z vopred určených slov zostaviť vtipný text - 5 bodov
  7. Vyzbierané peniaze (0,20 €/porcia gulášu) - 20 bodov
  8. Degustácia gulášu - 100 bodov

Spolu max. 150 bodov

Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť do 8 júla 2014 - utorok

Vstupné je dobrovoľné.

Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“.

Čítať ďalej: Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S

Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C

(prideľované na poľnohospodárske práce alebo lesné práce)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.

Žiadosť vlastníka vozidla (vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať :

Čítať ďalej: Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla