Materská škola

Materská škola


 

V školskom roku 2022/2023 máme v MŠ 2 triedy:

Usporiadanie tried:

I. trieda - Včielky:    Triedna učiteľka: Iveta Čekanová

                                 Mgr. Katarína Foľtová

II. trieda - Lienky:  Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Verčimáková

                                 Mgr. Mária Hankovská

Zamestnanci Materskej školy:

Mgr. Mária Hankovská, zástupkyňa RŠ pre MŠ

Mgr. Miroslava Verčimáková, triedna učiteľka MŠ

Iveta Čekanová, učiteľka MŠ

Mgr. Katarína Foľtová, učiteľka MŠ

Výbor ZRPŠ pre MŠ:

Erika Sobeková, predsedníčka

Ivana Palšová, pokladníčka

Jaroslava Tomková, členka

Prevádzka MŠ je od 7:00 do 16:30 hod.

 

REŽIM DŇA

Hry a hrové činnosti

Pohybovo-relaxačné cvičenie

8: 45 Desiata (hygiena, stolovanie)

Vzdelávacia aktivita

Hry a hrové činnosti

Pobyt vonku

11:45 Obed (hygiena, stolovanie)

Odpočinok

14:45 Olovrant (hygiena, stolovanie)

Hry a hrové činnosti

Odchod domov

Na začiatok školského roku bude Vaše dieťa potrebovať:

  • kópia kartičky poistenca pre novoprijaté deti
  • pyžamo a prezuvky
  • uterák
  • zubná kefka a zubná pasta
  • náhradné oblečenie
  • košeľu na výtvarnú
  • 2x veľký čistý zošit
  • vyťahovacie servítky

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Prázdniny
Jesenné prázdniny: 28.10.2022 - 31.10.2022 Školské vyučovanie sa začne 2.11.2022
Vianočné prázdniny: 23.12.2022 - 07.01.2023 Školské vyučovanie sa začne 9.1.2023
Jarné prázdniny: 06.03.2023 - 10.03.2023 Školské vyučovanie sa začne 13.3.2023
Veľkonočné prázdniny: 06.04.2023 - 11.04.2023 Školské vyučovanie sa začne 12.4.2023
Letné prázdniny: 01.07.2023 - 31.08.2023 Školské vyučovanie sa začne 4.9.2023

 V prípade záujmu bude materská škola v prevádzke aj počas prázdnin.