Plán podujatí v obci Richvald v roku 2016

Stolnotenisový turnaj – 02.01.2016

Sánkovačka - Január

Dedinský ples - 09.01.2016

Výročná schôdza MO JDS – 16.01.2016

 

Uvítanie detí do života obce - Január

Filmový festival dokumentárnych filmov – Jeden Svet – 20. -21. 02. 2016

Fašiangy – Tradičné jedlá - Február

Voľby do NRSR – 05.03.2016

Veľkonočné tvorivé dielne – Marec

Jarné upratovanie – Marec

Filmový festival – Expedičná kamera

Majáles – Retro párty

Deň Matiek

Deň detí

Futbalový deň

Richvaldský kotlík

Tour de Richvald

Deň obce Richvald

Jesenné upratovanie

Šarkaniáda

Posedenie s dôchodcami

Filmový festival Snow film fest

Mikuláš

Predvianočné tvorivé dielne

Silvester s ohňostrojom