Plán podujatí v obci Richvald v roku 2020

Uvítanie detí narodených v roku 2019 do života obce Richvald, 19.01.2020

Karneval, 30.01.2020

Sánkovačka

Filmový festival Jeden svet v Richvalde, 22., 23.02.2019

Prehliadka filmov Expedičná kamera, 30.03.2019

Deň Matiek, 10.05.2020

Súťaž vo varení gulášu, máj/jún

Obvodové športové hry seniorov, máj/jún

Deň detí, 01.06.2020

Futbalový deň, júl

Denný tábor, júl-august

Rollsday, august

Deň obce Richvald, 15.-16.08.2020

Horal, 15.09.2019

Posedenie s dôchodcami, 04.10.2020

Prehliadka filmov Snow film fest, november

Mikuláš, 06.12.2020

Vianočná akadémia

Silvester, 31.12.2020