Up

OZ 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 6.11.2019
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN o dani z nehnuteľností
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 3.6.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 4.4.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 7.3.2019
 
 
Powered by Phoca Download