Up

Stavebné dokumenty

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o zmenu dokončenej stavby
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Prehlásenie stavebného dozora
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na drobnú stavbu
 
 
Powered by Phoca Download