Up

2022

Dohoda č. 22_34_010_132 s Úradom práce Bardejov
Dohoda č.22_34_012_43 - UPSVaR
Zmluva č. 35_2022 o poskytovaní praktického vyučovania
Kniha dodávateľských faktúr 11/2022 - obec
Kniha dodávateľských faktúr 10/2022 - obec
Slovak Telekom, dodatok č. 3
Kniha dodávateľských faktúr 09/2022 - obec
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VSD - IBV Šoltýsova
Kniha dodávateľských faktúr 08/2022
Kniha dodávateľských faktúr 07/2022
Kniha dodávateľských faktúr 06/2022
Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia, Zníženie energetickej náročnosti
Kniha dodávateľských faktúr 05/2022
Kniha dodávateľských faktúr 04/2022
Kniha dodávateľských faktúr 01-03/2022
Dodatok č. 3 - IROP-Z-302021V801-221-35 (NFP MŠ)
 
 
Powered by Phoca Download