Up

2023

Kúpna zmluva - pozemky pod chodníkom
Kniha dodávateľských faktúr 02/2023 - obec
Dodatok č. 4 k zmluve IROP-Z-302021V801-221-35 Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít.pdf
Návrh dodatku č.2 k VZN č.82013 o výpočte nájomného za byty.pdf
Kniha dodávateľských faktúr 01/2023 - obec
 
 
Powered by Phoca Download