IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela. 

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady: 
- celý povrch tela musí byť zakrytý, 
- všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť, 
- na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

Nos a ústa sa prekrývajú hustou tkaninou navlhčenou roztokom bežnej chemikálie z bežného zdroja.

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

ROZTOK NA OCHRANU

Chlór Cl2, oxidy dusíka NOx
Oxid siričitý OS2, chlorovodík HCL, formaldehyd HCHO

Sóda bikarbóna

Amoniak NH3

 

OCOT 8%

 

 

Improvizovaná individuálna ochrana je zabezpečovaná obyvateľmi svojpomocne z materiálov bežne dostupných v domácnosti, prípadne v zamestnaní. Jej dôležitosť spočíva prakticky v okamžitej dostupnosti probyvateľae . Táto forma individuálnej ochrany má značný psychologický význam. Pri jej kvalitnom zvládnutí obyvatelia menej podliehajú panike v čase krízovej situácie.

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri: 

- presune osôb do úkrytov, 
- úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou, 
- prekonávaní zamoreného priestoru, 
- evakuácii obyvateľstva. 

Ochrana hlavy 
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu. Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou. 

Ochrana trupu 
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu

Ochrana rúk a nôh 
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.