Podujatia a oznamy
december 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kronika obce

 

Svet

Rok 2016 bol priestupným rokom, čiže trval 366 dní.

V medicíne sme bližšie k vakcíne na rakovinu pľúc a mozgu. Urýchlil sa vývoj a dodávanie vakcín proti Ebole. Vedci zistili, ako prepojiť robotické končatiny s tou časťou mozgu, ktorá sa zaoberá pohybom a čo je najväčším plusom: detská úmrtnosť klesá. Naša slnečná sústava má novú deviatu planétu. Začiatkom tohto roka vedci oznámili dôkaz, že jej telo je veľké takmer ako Neptún a obieha okolo Slnka každých 15 000 rokov.

Vo fyzike došlo takmer po sto rokoch k veľkému objavu- gravitačných vĺn, ktoré potvrdzujú teóriu Alberta Einsteina.

Vo Veľkej Británii sa 23. 06. 2016 konalo referendum o odchode Británie z Európskej únie. Za odchod hlasovalo viac ako 17 mil. Britov, za to aby Briti ostali naďalej členmi Európskej únie viac ako 16 mil. Britov. Na základe výsledkov premiér David Cameron odstúpil zo svojej funkcie. Novou premiérkou sa stala Theresa Mayová - zástankyňa výstupu krajiny z Európskej únie.

Od 5. do 21. augusta sa konali v brazílskom meste Rio de Janeiro 31. letné olympijské hry. Je to vôbec prvýkrát v histórii, kedy ich usporadúva juhoamerické mesto. Súťažilo sa v 28 disciplínach, po 112 rokoch sa do programu vrátil golf a prvýkrát sa objavilo aj ragby so siedmimi hráčmi.

V USA sa 08. 11. 2016 konali prezidentské voľby. 45. prezidentom sa stal republikán a finančník Donald Trump (*14. 06. 1946) so ziskom 306 hlasov voliteľov. Svojej funkcie sa ujme 20. 01. 2017.

Svet sa opäť stal obeťou teroristických útokov:

- v marci na bruselskom letisku zasiahli islamskí džihádisti, ktorých vinou zomrelo 32 ľudí a viac ako 200 bolo zranených

- 14. 07. 2016 sa v Nice vo Francúzsku počas osláv dobitia Bastily stalo 86 ľudí obeťami teroristov hlásiacich k Islamskému štátu

- v Normandii islamisti v kostole zabili kresťanského kňaza

- v nemeckom Berlíne počas vianočných trhov vrazil autobus do davu, kde zomrelo 12 ľudí a približne 50 bolo zranených. Vodičom autobusu bol človek sympatizujúci s Islamským štátom.

 

 

Slovensko

Pre Slovensko bol rok 2016 hlavne volebným, predsedajúcim a športovo úspešným rokom.

V parlamentných voľbách 2016 sme si vyberali z 22 politických strán a hnutí. Voľby vyhrala strana SMER - SD, avšak s výrazným poklesom na 28%. Druhou najsilnejšou stranou sa s veľkým odstupom stala SaS, ďalšou OĽaNO, SNS, ĽS Naše Slovensko, SME RODINA, MOST HÍD, SIEŤ, KDH, SMK -MKP. Celkom sa do NR SR dostalo 8 subjektov. Definitívne výsledky volieb boli Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnené 6. marca 2016.

Od 1. júna 2016 sa Slovensko stalo na pol roka predsedajúcou krajinou Európskej únie. Stalo sa tak v čase, keď starý kontinent musí prijímať reálne a dlhodobé opatrenia na zmiernenie dopadov utečeneckej krízy.

Slovensko na Letných olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro reprezentovalo 52 športovcov v 14 športoch. Vlajkonosičkou výpravy bola Danka Barteková. Zlaté medaily získali Ladislav Škantár a Peter Škantár v kanoistike a Matej Tóth v atletike, strieborné medaily získali Matej Beňuš v kanoistike a Erik Vlček, Juraj Tarr, Denis Myšák a Tibor Linka tiež v kanoistike.

16. septembra 2016 sa na bratislavskom hrade konal summit, ktorého sa zúčastnili všetci lídri Európy.

25. 09. 2016 sa v evanjelickom chráme Božom v Bardejove konala ordinácia (vysviacka) piatich novokňazov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V Bardejove sa táto slávnosť konala po päťdesiatich rokoch. Pred päťdesiatimi rokmi bol v Bardejove vysvätený za kňaza bývalý richvaldský evanjelický farár Štefan Marinko.

05. 10. 2016 vo veku 86 rokov zomrel prvý slovenský prezident Michal Kováč. Kováč bol prezidentom v zložitom období rokov 1993 - 1998, kedy sa zvádzal bezohľadný a doslova surový zápas o vnútorný charakter a budúcnosť Slovenskej republiky na mape Európy a sveta.

16. 10. 2016 sa v horúcej Katare konali Majstrovstva sveta v cyklistike s hromadným štartom mužov elite. Pre našu krajinu potvrdzujúco vybojoval zlato 26 - ročný Peter Sagan.

16. 10. 2016 v Singapure sa na MS WTA v tenise stala majsterkou sveta v dvojhre naša reprezentantka tenistka Dominika Cibulková vo veku 27 rokov.

 

Činnosť orgánov miestnej samosprávy

 

Obecné zastupiteľstvo a vedenie obecného úradu

 

V čele obce stojí starostka obce Mgr. Zuzana Germanová.

Obecné zastupiteľstvo tvorili:

Ján Svoboda, Richvald 93,

Martin Tej, Richvald 206,

Ing. Maroš German, Richvald 231 (od 04. 12. 2016 menovaný za zástupcu starostky),

Magdaléna Tejová, Richvald 62,

Mgr. Mária Germanová, Richvald 118,

Ing. Branislav Ildža, Richvald 240,

Jozef Tej, Richvald 239.

V roku 2016 obecné zastupiteľstvo zasadalo 10 krát a vo viacerých prípadoch sa ho zúčastnili aj občania obce, čím využili možnosť svojej individuálnej účasti na verejnom zasadnutí obce. Aj v tomto roku zapisovateľkou bola teraz už pani Ing. Jana Rybárová, rod. Sobeková.

V roku 2016 sa konalo jedno verejné zhromaždenie obyvateľov obce, na ktorom bola zhodnotená činnosť obce za roky 2015 a 2016, ako aj plány obce na rok 2017.

 

Funkciu hlavnej kontrolórky obce vykonávala Mgr. Stanislava Krukárová, rod. Hankovská, ktorá sa zväčša zúčastňovala zasadnutí obecného zastupiteľstva a bola nám nielen kontrolórom, ale aj poradcom v niektorých situáciách.

 

Obecný úrad

Administratívnymi pracovníčkami na obecnom úrade sú Anna Ondisová. V jej náplní je pomocná ekonomika a fakturácia, prenesený výkon štátnej správy, evidencia obyvateľstva, evidencia miestnych daní a poplatkov podateľňa, pokladňa - administratíva obecného úradu a Ing. Jana Rybárová - referentka pre kultúru, vedenie správy nájomných bytov, príprava podkladov pre zastupiteľstvo, evidencia odpadového hospodárstva.

V roku 2016 bolo obecným úradom overených 412 podpisov,128 listín, vytvorených 345 daňových rozhodnutí z nehnuteľností, 287 rozhodnutí za tuhý domový odpad, 1 rozhodnutie za daň z nevýherných automatov, 566 zaprotokolovaných spisových obalov, vydané 3 rybárske lístky.

V trvalom pracovnom pomere sú na obecnom úrade ako údržbári a na rôzne remeselné práce zamestnaní Karol Hankovský a Adrián Porubský, ako koordinátorka malých obecných služieb Mária Germanová, ktorej pracovnou náplňou je aj vedenie obecnej knižnice a výdaj obecného priestorov a obecného inventára do prenájmu.

Úradné hodiny obecného úradu sú denne od 7. 00 – 16. 00 a každú stredu do 18.00 hod.

Obec využíva aj mnohé projekty realizované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, kde sa v polročných intervaloch zamestnávajú občania obce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove na verejnoprospešnú činnosť, činnosť v oblasti kultúry a terénnu sociálnu prácu. Vďaka ich pomoci dokážeme udržiavať zeleň na verejných priestranstvách, udržiavať zjazdnosť obecných komunikácií - hlavne v zimnom období. Sú nám tiež veľkou pomocou pri príprave a realizácií kultúrnych podujatí, ktorých je každým rokom v našej obci zvyšujúce množstvo.

Tkáčska dielňa sa naďalej teší svojej priazni, či už mladým alebo skôr narodeným užívateľom.

Verejno – prospešný život

Aj v tomto roku pokračovala podpora Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Vďaka uchádzačom o zamestnanie, ktorí odpracúvajú v obci 4 hodiny denne, obec je schopná udržiavať verejné priestranstva kosbou, odhadzovaním snehu, zbieraním odpadkov v obci. V roku 2016 sa tak v obci vystriedalo vyše 25 obyvateľov obce.

 

Ekonomický život

Počas obdobia roku 2016 OZ prijalo nové všeobecne záväzné nariadenia s platnou legislatívou, rozpočet na rok 2017 a predbežný rozpočet na roky 2018 - 2019. V roku 2016 medzi najdôležitejšie patrí výmena kotla ústredného kúrenia v KSB, odkúpenie pozemkov pri KSB od SVP š. p., rekonštrukcia strechy a okien na budove márnice na miestnom cintoríne a výstavba žumpy k Domu nádeje, zakúpenie a osadenie hracích prvkov, zostáv, domčeky so šmýkačkami na ihriská a verejné priestranstvá pre deti v obci, previedla sa údržba a rekonštrukcia skladov v KSB, prevádzala sa bežná údržba miestnych komunikácii, boli osadené zvodidlá v kritickom úseku miestnych komunikácií – od č. d. 208 - bufet, bolo prevedené dopravné značenie v obci, zakúpené a osadené dopravné zrkadlá, dokúpili sa nové kontajnery na separovaný odpad, bola zakúpená a osadená dlažba pod kontajnery, nadobudli sme umývací stroj na podlahu KSB, traktorovú kosačku, príklepovú vŕtačku, čapovacie zariadenie, kompresor. Zabezpečovala sa kolaudácia čističky pre 16. bytovú jednotku a odstránili sa nedostatky na objekte 16. bytovej jednotky v rámci záručnej doby. Pripravovali sa projekty na výstavbu chodníka, na rozšírenie kapacity MŠ, na zateplenie KSB, na výstavbu obecného kompostoviska, na zriadenie multifunkčného ihriska.

Odpredala sa parcela KN - C 449 o výmere 119 m2, zast. plochy a nádvoria, z dôvodu osobitého zreteľa Karolovi Hankovskému, Richvald 208.

 

Z najvýznamnejších prijatých grantov bola dotácia na úhradu nákladov na rekonštrukciu kotolne a výmenu kotla,  refundácia nákladov za projekty dobrovoľníckej a aktivačnej činnosti, dotácie PSK na projekty šport a kultúra a dotácia pre DHZ obce Richvald. Ostatné granty tvorili dotácie na prenesené kompetencie školstva, na úseku registra obyvateľstva, na voľby a na dotácie dávok v hmotnej núdzi: dotácia na stravu, školské pomôcky, osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a rodinných prídavkov.

 

Služby v obci poskytujú:

 • Jaroslav Svoboda, Richvald 93 (oprava motorových vozidiel)

 • Peter Majerník, Richvald 204, prevádzka Richvald 169 (pneuservis)

 • Jozef Foľta, FOIL, Richvald 168 (pohostinstvo, autobusová doprava)

 • GHP connection s. r. o, prevádzka Richvald 169 (internetové služby)

 • Marek Zamborský, REZ-PIL, Richvald 228, prevádzka Richvald 166 (porez dreva)

 • RICHTEX s. r. o, Richvald 60 (pohostinstvo, krajčírska dielňa)

 • Jozef Beňa, KOTVA Bardejov, prevádzka Richvald 179 (predajňa rozličného tovaru)

 • Anna Pavelová, Richvald 98 (predajňa rozličného tovaru) - prevádzka zrušená k 01. 03. 2016

 • stolárske dielne: BALSYN- súkromný podnikateľ z Bardejova pán Balaščák v priestoroch PPD v Richvalde; Versatile Joiners - Milan Tipul a Ján Havrila, Richvald 37; Emil Petrič, Richvald 4

 • Slovenská pošta: Poštové stredisko Richvald, Richvald 179.

 

Poľnohospodársku výrobu vykonávajú:

- Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov so sídlom v Kľušove

- SHR Vladimír Banas, Richvald 205

- SHR Andrea Banasová, Richvald 205

- SHR Andrej Pavličko, Richvald 260

- SHR Štefan Fröhlich, Richvald 148

- SHR Drahomír Pekár, Richvald 49

- SHR Peter Zamborský, Richvald 228.

Najväčším zamestnávateľom v obci Richvald je PPD, ktoré zamestnáva 36 občanov a 3 cezpoľných. Činnosť PPD Bardejov je rozdelená na živočíšnu výrobu a rastlinnú výrobu. V roku 2016 živočíšna výroba pozostávala z chovu 340 kráv, 90 teliat do 3 mesiacov, 100 teliat do 6 mesiacov, 60 teliat nad 6 mesiacov, 350 oviec, 5 baranov, 1 plemenného býka. Rastlinná výroba sa venovala pestovaniu pšenice, jačmeňa, repky olejky, triticave, ovsa, žita a kukurice.

 

Parlamentné voľby

Parlamentné voľby sa konali 05. 03. 2016. Volebná miestnosť, nachádzajúca sa vo vestibule KSB v Richvalde, sa otvorila o 7: 00 a zatvorila o 22: 00. V našej obci, z celkového počtu 819 voličov, využilo svoje občianske právo 511 voličov, z toho 508 volilo osobne a 3 volili zo zahraničia prostredníctvom pošty.

 

V Richvalde sa nad 3% dostali tieto politické strany:

SMER-SD 51,1 % 259 hlasov

OĽANO-NOVA 10,5 % 53 hlasov

SNS 9,7 % 49 hlasov

ĽS NAŠE SLOVENSKO 8,5 % 43 hlasov

KDH 5,1 % 26 hlasov

SAS 4,7 % 24 hlasov

SME RODINA 3,7 % 19 hlasov

 

Počasie

Rok 2016 prekonal celý rad klimatických extrémov, vrátane historicky najvyššej globálnej teploty vzduchu (trvajúcej od roku 2011), najvyššej koncentrácie oxidu uhličitého či historicky najnižšieho zimného rozsahu morského ľadu v Arktíde. Vyskytlo sa aj veľké množstvo  poveternostných extrémov (hurikán Matthew, rozsiahle sucho v Brazílii alebo povodne vo Francúzsku). 

Tento rok bol na Slovensku najchladnejší a plný zrážok (druhý najdaždivejší rok od roku 1901). Zaujímavosťou bola prítomnosť saharského prachu na našom území vo všetkých dňoch od 31. marca do 8. apríla 2016. Nástup silne nadnormálnych teplôt vzduchu koncom marca 2016 posunul celkový vývoj vegetácie ako aj začiatok kvitnutia ovocných stromov, viniča a drobného ovocia do skoršieho obdobia. Z uvedených dôvodov boli produkčné oblasti Slovenska na začiatku poslednej dekády apríla 2016 veľmi zraniteľné na výskyt mrazov, najmä vzhľadom na suchú vrchnú vrstvu pôdy a stav vegetácie, čím ovocinárom ako aj včelárom vznikla veľká škoda.  Na východnom Slovensku sa sezóna búrok začala 29. marca a táto intenzívna búrková činnosť pretrvávala aj v mesiacoch, máj, jún a júl. Najteplejším dňom bol 24. jún, kedy sme v našej obci namerali teplotu 36°C.

Nástup zimy sme zaznamenali už koncom novembra, kedy dala zima o sebe vedieť prvými mrázikmi a vločkami. Do Richvaldu k nám neprišiel na bielom koni Martin, ale Svätopluk (12.11.2016), nezdržal sa dlho, ale za to Vianoce sme mali biele a zamrznuté. Konečne sme mohli vytiahnuť sánky a korčule a poriadne ich prevetrať. Výška snehovej pokrývky kolísala na úrovni 5 - 8 cm zmrznutého snehu. Väčšia snehová nádielka prišla na Božie narodenie - 25. 12. 2016, kedy na väčšine územia Slovenska pršalo, resp. padal dážď zo snehom, ale severovýchod si držal ešte o čosi chladnejší vzduch a to mu dovolilo prečkať vlnu najintenzívnejších zrážok vo forme sneženia. Situácia sa však aj tu začala lámať po polnoci na 27. 12, kedy sa rozpršalo, no teplota sa pohybovala okolo nuly, a tak sa na novej snehovej pokrývka razom vytvorila ľadová škrupinka o hrúbke niekoľko mm. Celkový spád snehu bol cca od 17 do 25 cm, v okolí obce sa vytvárali snehové záveje hlavne v časti „Na močaroch“- „Stará veš“, kedy cesta bola prejazdná len v jednom prázdnom pruhu, aj to obmedzene. Celkovo sa musela znížiť priemerná rýchlosť, lebo viacerým z nás sa podarilo skončiť v jednom zo závejov. Nasledovalo oteplenie, ktoré sme vďaka ľadovej vrstve prečkali relatívne bez väčších strát na snehovej pokrývke. Jednalo sa o typické vianočné oteplenie, ktoré sme prečkali relatívne pre milovníka zimy v priaznivých teplotách aj pomeroch. Záver roka zasiahlo aj výrazné veterné počasie, ktorého silu pocítili hlavne staršie stromy a škridly na budovách v obci.

Priemerná teplota tohto roku bola v Richvalde 10,4°C.

Najnižšia absolútna teplota: -26°C 07. 12. 2016

Najvyššia absolútna teplota: 36°C 24. 06. 2016

Najchladnejší mesiac: 0,2°C december

Najteplejší mesiac: 21,9°C august

Celkový úhrn zrážok za rok: 602,8 mm

Najvyššia snehová pokrývka: 30 cm 28. 12. 2016

 

Obyvateľstvo

K 31. decembru 2016 má obec 1008 obyvateľov, z toho 505 žien a 503 mužov. Priemerný vek v roku 2016 bol 39 rokov. Počas roka sa narodilo 10 detí, zomreli 12 naši občania.

 

Najstarším obyvateľom Richvaldu z mužov je Juraj Sobek (10. 10. 1924), Richvald č. d. 71, a zo žien Zuzana Šoltýsová (14. 07. 1925), Richvald č. d. 91. Najmladším obyvateľom obce Richvald je Dávid Balog, narodený 17. 12. 2016, Richvald 111. Najmladšou obyvateľkou obce Richvald je Lujza Tomková, Richvald 172 narodená 20. 12. 2016.

Národnostná štruktúra v porovnaní so susednými obcami nie je až taká pestrá. Ku slovenskej národnosti sa hlási 1006 obyvateľov, k nemeckej 1 a k srbskej 1 obyvateľ Richvaldu.

 

Narodenia

Tento rok medzi nás pribudlo 10 novorodencov, čo je v porovnaní s minulým rokom 2015 o 3 menej.

Sú to:

 • 15. 01. 2016 - Matias Rybár, Richvald 54

 • 27. 01. 2016 - Branislav Porubský, Richvald 162

 • 15. 07. 2016 - Diana Brehuvová, Richvald 227

 • 15. 07. 2016 - Timea Pekárová, Richvald 36

 • 22. 01. 2016 - Adrián Porubský, Richvald 22

 • 04. 09. 2016 - Sofia Billá, Richvald 81

 • 06. 10. 2016 - Richard Tokár, Richvald 40

 • 13. 12. 2016 - Tomas Foľta, Richvald 96

 • 17. 12. 2016 - David Balog, Richvald 111

 • 20. 12. 2016 - Lujza Tomková, Richvald 172.

 

Tento rok prevažujú chlapci, zatiaľ čo minulý rok to bolo naopak.

 

Úmrtia

 • 27.01.2016 - Jozef Šellong, Richvald 96, 55 rokov

 • 16.03.2016 - Helena Gluvňová, rod. Gluvňová, Richvald 130, 80 rokov

 • 26.03.2016 - Anna Hankovská, rod. Sobeková - Foľtová, Richvald 30, 86 rokov

 • 15.05.2016 - Dušan Šoltýs, Richvald 92, 68 rokov

 • 04.06.2016 - Jozef Korba, Richvald 56, 50 rokov

 • 09.07.2016 - Ľuboš Sobek- Foľta, Richvald 139, 37 rokov

 • 13.07.2016 - Ján German, Richvald 6, 87 rokov

 • 21.08.2016 - Ján Šoltýs, Richvald 92, 66 rokov

 • 29.08.2016 - Anna Šoltýsová, rod. Rybárová, Richvald 188, 89 rokov

 • 21.09.2016 - Anna Germanová-Sobeková, rod. Jakubová, Richvald 148, 85 rokov

 • 26.09.2016 - Anna Vantová, rod. Pavelová, Richvald 165, 81 rokov

 • 31.12.2016 -Anna Vantová, rod. Germanová, Richvald 69, 86 rokov

 

 

Sobáše

 • 23.04.2016 - Jana Sobeková (26 rokov), Richvald 236

Andrej Rybár (31 rokov), Richvald 34

 • 25.06.2016 - Zuzana Sobeková (27 rokov), Richvald 130

Stanislav Hudák (35 rokov), Rokytov 44

 • 09.07.2016 - Ľubomír Palša (32 rokov), Raslavice

Ivana Adamuščinová (26 rokov), Richvald 12

 • 09.07.2016 - Ján Harňák (26 rokov), Lenartov 74

Katarína Ondíková (25 rokov), Richvald 161

 • 03.09.2016 - Ing. Radovan Šebo (31 rokov), Podlužany 239

Ing. Andrea Paľuvová (29 rokov), Richvald 51

 • 03.09.2016 - Lukáš Majerník (26 rokov), Richvald 40

Veronika Šibová Zápotocká (26 rokov), Stebník 108

 • 10.09.2016 - Marek Zamborský (33 rokov), Richvald 228

Stanislava Laceková (26 rokov), Richvald 78

 • 10.09.2016 - Bc. Andrej Paľurik (31 rokov), Richvald 230

Katarína Šellongová (25 rokv), Richvald 102

 • 01.10.2016 - Ing. Daniel Ildža (rokov), Richvald 162

Katarína Straková (rokov), Richvald 162

 

V roku 2016 sa z trvalého pobytu odhlásilo 21 občanov. Zväčša sa to týka nájomcov bytového domu, kde dochádza k sústavnej cirkulácii nájomníkov v bytovom dome. Ďalšími dôvodmi sú vydaj, ženba alebo vybudovanie si rodinného domu v iných častiach okresu (najmä Bardejov - časť Poštárka, Bardejov - časť Mihaľov).

Na trvalý pobyt sa prihlásilo 12 občanov. Taktiež prevládajúcim dôvodom je nájom v bytovom dome, ale aj uzavretie manželstva a prisťahovanie sa do našej obce.

 

Kultúra a spoločenský život

2. januára zorganizoval DHZ Richvald stolnotenisový turnaj pre občanov obce Richvald. Výsledky turanja: 1. miesto - Milan Sabol, 2. miesto - Erik Eštok, 3. miesto - Rastislav Sobek st. Pre účastníkov bolo ako občerstvenie pripravené guláš a párky.

9. januára občianske združenie Richvaldof plánovalo Richvaldský ples. Ten však musel byť zrušený z dôvodu rozšírenej chrípkovej epidémie.

16. januára sa konala výročná členská schôdza Miestnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska.

21. januára sa v zasadačke Obecného úradu už po druhýkrát konalo slávnostné uvítanie detí narodených v roku 2015 do života obce Richvald. Slávnosť viedla starostka obce, rodičia sa slávnostne podpísali do pamätnej knihy obce a odfotografovali sa. Privítali sme 13 našich najmenších richvaldčanov.

V dňoch 20. - 21. 2. 2016 občianske združenie Richvaldof usporiadalo filmový festival dokumentárnych filmov „Jeden svet“.

21. februára sme do života obce Richvald privítali deti narodené v roku 2015 s trvalým pobytom v obci Richvald:

 • Izák Papič, Richvald 221

 • Kristína Raganová, Richvald 218,

 • Samuel Marcinčo, Richvald 223,

 • Tadeáš Sobek, Richvald 132,

 • Štefánia Majerníková, Richvald 162,

 • Soňa Ondková, Richvald 140,

 • Emma Tipulová, Richvald 37,

 • Laura Rybárová, Richvald 223,

 • Denis Rybár Richvald 216,

 • Viktória Beňová, Richvald 161,

 • Kristína Zamborská, Richvald 202,

 • Lukas Foľta, Richvald 96,

 • Paulína Hankovská, Richvald 177.

 

5. marca sa konali po celom Slovensku parlamentné voľby, inak tomu nebolo ani v našej obci. Každý dospelý občan mohol využiť svoje volebné právo a vybrať si tak politickú stranu, ktorá podľa neho posunie našu krajinu vpred po ekonomickej, tak aj sociálnej stránke.

13. marca sa konala výročná členská schôdza Pozemského spoločenstva – urbárskeho spoločenstva Richvald.

15. apríla sa na celom Slovensku konal Deň narcisov. V našej obci sa konal pod záštitou pána Dušana Sobeka, Richvald 225. V tomto roku sa v našej obci vyzbierala čiastka 207,60 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na osvetu, výskum a prevenciu nádorových ochorení a zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov.

V mesiaci apríl - jún prebiehala v obci Richvald súťaž „Mladý záchranár“ pre deti ZŠ a MŠ Richvald. Súťažiaci mali vlastnoručne vytvoriť z odpadkov nový výtvor. Na prvom mieste sa umiestnili Marek Kopačka a Viktória Riznerová.

4. mája sa v Bardejove stretli všetci dobrovoľní hasiči okresu Bardejov pri príležitosti dňa sv. Floriána. Po sv. omši konanej v bazilike minor sv. Egídia, predviedli svoju techniku, ktorú obdivovali všetci diváci na Radničnom námestí.

8. mája sa v kultúrnom dome konala slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. O program sa postarali deti z MŠ v Richvalde, detský spevácky zbor KLASY a Jana Porubská. Všetky prítomné mamičky boli obdarované kvetom a malým občerstvením. 

23. mája náš Obecný úrad navštívili turisti zo Spojených štátov amerických pátrajúci po svojich predkoch. Spoločnými silami sme došli k tomu, že ich predkovia Reppásy - German naozaj pochádzajú z Richvaldu. Spolu sme navštívili poslednú žijúcu pani Šinaľovú, rod. Repáši a obecný cintorín. Veľmi ich oslovila tkáčska dielňa, z ktorej si na pamiatku odniesli tkaný koberec. Sľúbili, že táto ich návšteva nie je posledná a boli by radi, ak by sme im ich návštevu opätovali u nich v Alexandrii vo Virgínii.

1. júna sa opäť všetky deti v obci tešili na svoj deň, ktorý sme opäť oslávili na futbalovom ihrisku našej obce. V tomto roku nás prišla navštíviť ďalšia záchranná zložka, a to zdravotníci. Ich príchod do Richvaldu počula väčšina občanov nižného konca, čo deti priviedlo do vytrženia. To hneď vystriedala aj menšia obava z toho, či to hrajú, či je to naozaj. Keď „zdravotníci“ vyšli zo záchranky s úsmevom, obavy sa stratili a detí ich privítali veľkým potleskom. Pracovníci zdravotnej záchrannej zložky deti zoznámili so všetkými predmetmi nachádzajúcimi sa v „záchranke“. Najviac ich oslovil asi „schodolez“ a spôsob pripevnenia k prenosnému lehátku. Vyskúšali sme si aj znehybnenie zlomeniny, ošetrenie rozbitej hlavy a iných úrazov. Za svoju šikovnosť si všetky deti zaslúžili výslužku vo forme balíčka sladkostí. Sme radi, že bardejovskí zdravotníci pracujú v dobrej teoretickej aj praktickej forme a môžeme byť spokojní, že v prípade ohrozenia nášho života, bude o nás dobre postarané.

11. - 12. júna delegáti našej obce navštívili naše družobné mesto Rychwal v Poľsku pri príležitosti dňa „Rychvalie“, kde sme sa stretli zástupcovia slovenského , českého a poľského Richvaldu. Našu delegáciu tvorili: starostka obce Mgr. Zuzana Germanová, poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Maroš German, Ing. Branislav Ildža a Jozef Tej. Okrem slávnostnej časti na ihrisku sme absolvovali exkurziu zrekonštruovaného športového komplexu, ktorý nás veľmi oslovil svojimi rozmermi a celkovým vybavením.

15. júna sa konal výlet detí z MŠ a ZŠ. Keďže v našej obci sa už dlhšie separuje odpad a aby deti vedeli prečo je dôležité ho triediť a kde končí, najprv sme sa vybrali na exkurziu na zberný dvor do obce Raslavice, kde končí triedený odpad aj z našej obce. Deti si mohli pozrieť ako pracovníci triedia kovy alebo ako sa lisuje papier a kartón. Potom sme sa išli schladiť na výbornú zmrzlinu a smerovali sme na farmu do obce Tročany. Tu sa deti zoznámili so životom prasiatok, kozliatok, a koní, na ktorých chrbtoch sa aj ponosili. Deň sme ukončili spoločnou opekačkou.

18. júna sa konali Okresné športové hry seniorov v obci Zborov. Aj naša obec tu mala svoje zastúpenie v netradičných športových disciplínach akými boli hod kuchynským valčekom, hod čižmou do figuríny, ale aj tradičnými behmi, hodom granátom, streľbou zo vzduchovky či kop lopty na bránu. Počas krásneho slnečného dňa sa organizátori postarali o všetkých účastníkov na vysokej úrovni.

1. júla Obecný úrad zorganizoval v spolupráci s Alexandrom Starinským – aktivistom, besedu pre všetkých občanov obce Richvald na tému „Richvald milujem, preto odpad triedim a kompostujem.“ Účastníci si mohli upevniť vedomosti zo separácie odpadu, ktoré zložky kam patria a prečo je potrebné triediť odpad.

14. - 15. júla prechádzali našou obcou pútnici z rehole sv. Augustína, ktorí prenocovali v našom KD a slovom Božím poslúžili aj v rímskokatolíckom kostole v Richvalde.

27. júla sme sa vybrali s klientmi nášho Denného stacionára do Bardejovských Kúpeľov. Toto miesto sme si vybrali z dôvodu, že doteraz poznali len zdravotné stredisko nachádzajúce sa na tomto mieste, ostatná krása im zatiaľ nebola odkrytá. Tak sme sa ju spoločne snažili odkryť. Prvá zastávka smerovala na kolonádu, kde nám jej pracovníčky vysvetlili rozdiely medzi jednotlivými prameňmi, z niektorých sme aj ochutnali. Pomaly sme si vychutnávali ďalšie krásy tohto miesta - krásnu dobovú architektúru odzrkadlenú v hoteli Astória, nedávno zrekonštruovaného hotela Alžbeta. Porozprávali sme si o histórii viažucej sa k týmto miestam. Ďalšie naše kroky smerovali do skanzenu, kde sa klientky Denného stacionáru vrátili do svojho detstva. Tu už sprievodkyňami neboli organizátorky tohto výletu, ale samotné klientky, ktoré nám všetko pomenovali, vysvetlili ako - čo fungovalo. Posledná zastávka bola v predajni kúpeľných oplátok, kde sme si ich nakúpili ako sladkú spomienku na naše Bardejovské Kúpele.

31. júla sa uskutočnil športový deň pod názvom „Richvald sa vracia k futbalu“ s finančnou podporou prešovského samosprávneho kraja. Prvý zápas patril deťom a mládeži. V ďalšom zápase si zmerali sily „višňaňi s ňižňanmi“. Tento rok sa až po penaltách víťazmi stali „višňaňi“. Pre deti bola určená hlavne športová olympiáda. Víťazi v športovej olympiáde: 1. miesto: Sofia Sobeková, 2. miesto: Dušanko Sobek v zastúpení Vladimír Sobek, 3. miesto: Marcel Korba. Pre všetkých divákov a fanúšikov bolo pripravené občerstvenie.

8. - 12. augusta sa uskutočnil richvaldský denný tábor. Tento tábor si zobrali na svoje ramená Jana Rybárová a Klaudia Sabolová so svojimi každodennými hosťami. V prvý deň sa deti zoznámili s prácou kostolníka, prezreli si zákutia našich kostolov, Domu nádeje a cintorína. Druhý deň ich oslovila práca automechanika. V stredu si mohli zažiť to, čo niekedy každodenne zažívali naši starí rodičia - pobyt na družstve. Vo štvrtok ich prekvapila pilná práca nielen včielok, ale aj včelára. Posledný deň všetkým prítomným poľovníci vysvetlili svoju činnosť a zver, s ktorou sa v lesoch stretávajú. Tohto tábora sa zúčastnilo 20 detí našej obce.

14. augusta obec oslávila svoje 661. výročie prvej písomnej zmienky. V predvečer osláv k nám pricestovali naši hostia z poľského Rychwalu a v deň osláv aj hostia z českého Rychvaldu. Na slávnostnom obede v sále kultúrneho domu v Richvalde sa stretli zástupcovia troch „Richvaldov“- českého, slovenského a poľského. Počas pobytu v našej obci mali tú príležitosť vychutnať si výhľad z výhľadne na vrchu Žobrák.

Po obede už slávnosti pokračovali vystúpeniami folklórnych súborov a skupín na našom amfiteátri pri Kultúrnom dome. Účinkovali: richvaldský folklórny súbor Markovec, ženská spevácka skupina- Torička z Abrahámoviec, Dubovičan z Dubovice - heligonkári, Kapušančan z Kapušian. Ani tento rok nás dážď neobišiel, ale na nálade to neubralo. Aj tento rok všetkých účastníkov pohostili dobrým poľovníckym guľášom členovia nášho Poľovníckeho združenia Markovec.

Ďakovné listy boli udelené:

Márii Tejovej, Richvald 206, za celoživotný prínos v oblasti kultúry v obci,

Mužskej speváckej zložke Markovec za úspešnú reprezentáciu obce Richvald,

Ľuboslavovi Hankovskému za úspešnú reprezentáciu obce Richvald.

Za účasť v talentovej súťaži pod názvom „Co śe stalo v tim našim valaľe“ boli udelené pamätné listy:

Ľubošovi Foľtovi, Richvald 96,

Veronike Novákovej, Richvald 237,

Jánovi Kendrovi - in memoriam.

Záver sa zmenil ľudový tón hudby na moderný. Svojim talentom nás oslovil víťaz televíznej súťaže X - faktor a superstarista Peter Bažík.

Tento deň finančne podporil predseda prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík, organizačne Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, všetci zamestnanci Obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva.

Svojou návštevou nás poctili delegáti z poľského Rychwalu, českého Rychvaldu, starostovia susedných obcí Tarnov - Anna Kuľková a Mokroluh- Marián Beňa, poslanec PSK MUDr. Andrej Havrilla, riaditeľ HOS v Bardejove Mgr. Juraj Bochňa.

2. septembra otvorila brány aj naša ZŠ s MŠ. Pani riaditeľka všetkých žiakov po prázdninách srdečne privítala a popriala im v ich štúdiu veľa úspechov. Medzi prvákov sme privítali 6 chlapcov a 2 dievčatá:

1. Mikael Seed Chicheta Ezeigbo

2. Marek Kopačka

3. Viktória Porubská

4. Kamila Riznerová

5. Tobias Sabol

6. Samuel Sobek

7. Gabriel Zamborský

8. Jaroslav Ždiľa

Všetci dostali od našej obce základnú výbavu pre školákov- v podobe základných písacích a iných školáckych potrieb.

 24. septembra nás navštívili ochotnícki divadelníci z nášho družobného českého Rychvaldu s divadelným predstavením „Devucha na smetáku“. Naše richvaldské publikum ich vďačne odmenilo potleskom. Po predstavení sme s nimi ešte chvíľu pobudli v družnej debate a ráno sme sa s prianím šťastnej cesty s nimi rozlúčili.

16. októbra sa sála v Kultúrnom dome zaplnila našimi najstaršími občanmi, ktorých krátkym príhovorom privítala starostka obce Mgr. Zuzana Germanová. Pozvaní boli všetci občania obce nad 60 rokov, ktorých bolo 219. Po nej v kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej a Základnej školy v Richvalde a folklórny súbor Markovec. Pre všetkých našich seniorov bol pripravený darčekový balíček a zákusok. Tí, ktorí v danom roku oslávili svoje okrúhle jubileum sa nám slávnostne podpísali do pamätnej knihy obce Richvald.

V tomto roku nimi boli:

90 rokov:

Gritta Andrej, Richvald 190

80 rokov:

Hankovský Juraj, Richvald 210,

Ždiľa Štefan, Richvald 175

Olejárová Margita, Richvald 142,

Pekárová Mária, Richvald 199,

Šellongová Anna, Richvald 193,

Zamborská Anna, Richvald 26,

Rybárová Zuzana, Richvald 31,

Hankovská Mária, Richvald 21,

Kuľková Margita, Richvald 163.

 

V dňoch 22. -23. októbra sa v Bardejove konalo misijné podujatie k 500. výročiu reformácie v Šarišsko- zemplínskom senioráte. Na toto podujatie bolo pozvané vedenie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Richvald ako aj vedenie obce Richvald. Spomedzi pozvaných boli ocenení tí, ktorí slúžia vo svojich cirkevných zboroch už niekoľko rokov či desaťročí. Z obce Richvald bol za svoju dlhoročnú činnosť dozorcu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Richvalde odmenený Milan Adamuščin.

12. novembra sa konal „Snowfilm festival“, ktorý organizačne zabezpečilo občianske združenie Richvaldof. Premietané filmy boli o adrenalínovom lyžovaní, lezení, turistike a expedíciach.

6. decembra do Richvaldu opäť zavítal Mikuláš a v Kultúrnom dome rozdal všetkým deťom sladké darčeky. Za Mikuláša sa tento rok prezliekol náš poslanec Ing. Branislav Ildža, čertom bol ďalší poslanec Ing. Maroš German a anjelom bola Kristína Germanová.

18. decembra sa v sále Kultúrneho dome konala „Vianočná akadémia“, ktorú zorganizovala vedúca ženskej zložky folklórneho súboru Markovec Ing. Jana Rybárová. Úvodnú pieseň zaspieval Markovec, ďalej vystúpili: detský evanjelický spevokol Klasy, evanjelický zborový spevokol, deti z MŠ a ZŠ v Richvalde. Záverečná pieseň patrila všetkým účinkujúcim. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené pohostenie formou tradičných koláčov a vareného vína. Pohostenie si pripravili členky Únie žien a ženskej speváckej zložky Markovec.

30. decembra sa na „Šoltyšej hure“ konala už tradičná richvaldská sánkovačka. Všetci účastníci si užili krásne zasneženú richvaldskú prírodu, v spojení s príjemnou atmosférou.

Víťazi 4. richvaldskej sánkovačky boli:

 • v kategórii skupinový zjazd:

1. miesto - Radoslav German a Marián Vilček

2. miesto - Martina a Viktória Porubské

3. miesto - Max a Martin Hanišovi.

 

 • v kategórii nad 15 rokov:

1. miesto - Šimon Tej

2. miesto - Radoslav German

3. miesto - Samuel German

 

 • v kategórii 6 - 15 rokov

1. miesto - Vanesa Hankovská

2. miesto - Barbora Porubská

3. miesto - Samuel German

 

 • v kategórii najmladšej:

1. miesto - Dávid Sobek

2. miesto - Max Haniš

3. miesto - Hana Germanová.

31. decembra sme sa spoločne rozlúčili so starým rokom opäť v Kultúrnom dome pri dobrom varenom víne a rôznych pochúťkach. O polnoci bol prichystaný ohňostroj, a potom ďalej pokračovala voľná zábava.

 

ZO JDS v Richvalde

Predsedom tejto organizácie je naďalej Jozef Sobek - Foľta. Členkami výboru sú Oľga Pekárová, Božena Hankovská, Jolana Vajdová, Margita Hanišová. Revíznu komisiu tvoria Anna Svobodová (predsedníčka), Zuzana Porubská a Mária Marková. Výbor zasadal 6 krát, kde sa riešili úlohy stanovené OR JDS v Bardejove ako aj ZO JDS v Richvalde.

Poznávacie zájazdy:

25. - 26. 06. 2016 - návšteva Brezna, Čierneho Balogu, Hronseku, Banskej Bystrice - tento zájazd zorganizoval Evanjelický cirkevný zbor v Richvalde. Zúčastnilo sa ho 20 členov ZO JDS v Richvalde.

08. 07. 2016 - termálne kúpalisko Vrbov - zúčastnilo sa ho 14 členov ZO JDS v Richvalde.

Športová činnosť:

18. 06. 2016 - Okresné športové hry v obci Zborov. Zúčastnili sa ich: Jozef Sobek - Foľta, Jozef Sabol, Mária Tejová, Helena Ždiľová, Oľga Pekárová, Anna Hankovská, Božena Hankovská a Marta Foľtová. Dopravu zabezpečilo PPD Kľušov. Naše družstvo sa zúčastnilo spomedzi 32 družstiev na peknom 7. mieste.

Predseda Jozef Sobek - Foľta bol vyhlásený za najúspešnejšieho športovca okresu Bardejov za reprezentáciu na okresných, krajských a celoslovenských hrách.

Účasť na podujatiach organizovaných OR JDS v Bardejove:

26. 02. 2016 - Doskové hry v Seniorcentre v Bardejove - účasť Oľgy Pekárovej, Anny Sobekovej, Márie Tejovej, Anny a Jozefa Sobekových - Foľtových

28. 09. 2016 - účasť na výstave ručných prác „Zlaté ruky“

25. 11. 2016- účasť na posedení členov výborov na Hotelovej akadémii v Bardejove - Božena Hankovská, Jolana Vajdová, Zuzana Porubská, Anna Svobodová.

Iné:

 • účasť na koncerte Márie Mačoškovej - pri jej 60. výročí účinkovania

 • 05. 11. 2016- účasť na divadelnom predstavení „Chlieb s maslom“ v obci Zborov

 

DFSK Markovec

V roku 2016 boli vystúpenia zložiek DFSk Markovec z Richvaldu poväčšine samostatné, okrem Vianočnej akadémie, ktorá bola spoločným vystúpením oboch zložiek.

 

Ženská spevácka zložka

V apríli 2016 dlhoročná vedúca Mária Tejová odovzdala vedenie ŽSS Jane Rybárovej. Členkami v roku 2016 boli: Mária Germanová, Viera Germanová, Viera Pangrácová, Jana Porubská, Jaroslava Porubská, Zuzana Porubská, Jana Rybárová, Jana Rybárová, Milada Sobeková, Anna Šellongová, Ľuboslava Hankovská, Radka Olejárová.

 

ŽSS sa zúčastnila vystúpení v obci na akciách:

• Deň matiek

• Deň obce Richvald

• Posedenie s dôchodcami

• Vianočná akadémia.

 

Mužská spevácka zložka

Členmi v roku 2016 boli – Ľuboš Foľta, Andrej Hankovský, Ľuboslav Hankovský, Miroslav Ildža, Jozef Marcinčo, Ján Rybár, Ján Sabol, Andrej Sobek, Martin Tej.

 

MSS sa zúčastnila vystúpení:

• Súťažný festival v speve ľudových piesní „V Kendicoch vešelo“ (8. 5. 2016 v Kendiciach) – súťažili sa v 2 súťažných kategóriách a dosiahli úspešné umiestnenie: v kategórií „Sólo mužský spev“ Ľuboslav Hankovský – laureát a zlaté pásmo, v kategórií „Mužské spevácke skupiny“ – MSS Markovec z Richvaldu - laureát a zlaté pásmo

• Dni obce Richvald

• Posedenie s dôchodcami

• Vianočná akadémia.

 

MO Únie žien Slovenska

Predsedníčkou je Ľudmila Sabolová, podpredsedníčkou Milada Sobeková, pokladníčkou Helena Brehuvová, počet členiek MO ÚŽS v Richvalde je 27.

Aktivity:

15. 01. - zahájenie roka - posedenie členiek a vypísanie plánu práce na rok 2016

11. 03. - oslava MDŽ

08. 05. - Deň matiek- posedenie na Mestskom úrade v Bardejove

21. 05. - prechádzka na Mihaľov

26. 06. - opekačka

11. 09. - opekačka

01. 07. - návšteva hradu Stará Ľubovňa

14. 08. - Deň obce- pečenie koláčov

16. 10. - Posedenie s dôchodcami- pečenie koláčov

02. 12. - Pečenie perníkov pre deti na Mikuláša

30. 12. - Ukončenie roka- posedenie v Kultúrnom dome v Richvalde

Každý mesiac sa členky stretávajú na tzv. Včielke, kde oslavujú životné jubileum niektorej z členiek.

 

DHZ Richvald

Predsedom je Martin Tej, veliteľom Miroslav Sobek, strojníkom Ján Svoboda. Počet členov je 39 z toho 2 ženy.

Aj v roku 2016 bol DHZ Richvald zaradený v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov do skupiny B, za čo bola pridelená dotácia 2000 € od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorá bola použitá na nákup výstroje a výzbroje našich dobrovoľných hasičov.

V tomto roku 1 člen absolvoval základnú prípravu hasičov.

Usporiadali stolnotenisový turnaj pre občanov obce Richvald.

Pokračovalo sa s opravou historickej techniky PS8 ako aj prívesného vozíka pre túto striekačku.

Výjazdy a zásahy:

14. 03. 2016 - naplnenie vody do cisterny

04. 05. 2016 - účasť na oslavách sv. Floriána na Radničnom námestí v Bardejove

19. 05. a 21. 05. 2016 - cvičenie/previerky v obci Kľušov

30. 07. 2016 - skúšobná jazda

21. 08. 2016 - zásah pri požiari rodinného domu

18. 09. 2016 - skúšobná jazda

19. 09. 2016 - odstránenie osieho hniezda pri rodinnom dome

26. 11. 2016 - vypustenie vody z cisterny.

 

 

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Richvald

V roku 2016 bol predsedom Vladimír Rizner, podpredsedom Miroslav Hudák a Andrej Grohoľ, tajomníkom Ing. Miroslav Rybár, pokladníkom Andrej Porubský. Členovia výboru boli: Jozef Tej st., Martin Hankovský, Ľubomír Rybár, Stanislav Novák. Predsedom dozorného výboru bol Jozef Hankovský a členmi boli Milan Paľurik a Milan Hankovský.

Spoločnosť má 565 členov a obhospodaruje 429,7454 ha lesa. Urbár pozostáva zo 119,7454 ha a pozemkové spoločenstvo 310,0000 ha.

V roku 2016 bola prevedená výsadba stromčekov v počte 4000 kusov jedličiek a 2000 kusov bučkov. Na samotnú výsadbu sa organizovali brigády a vysádzalo sa v časti „Vaľove doliny na Polamanci“, „Pod Markovcom“, na „Krisbarku“ a na „Lazoch“. V letných mesiacoch sa organizovali brigády na vyžínanie buriny okolo stromčekov v „Albovčíku“, nad „Šimovou parijou“ a na „Polamanci“.

Vyťažilo sa 490 m3 jedle. Po veternej kalamite na „Vaľových dolinách“ pri „Končistej“ sa vyťažilo 100 m3 jedle. Ťažilo sa urbárskym traktorom. Vyťažilo sa aj 280 m3 buka v „Albovčíku“ a „Albovci“, kde sa vykonala aj previerka na 12 ha. Drevo bolo rozpredané členom urbárskej spoločnosti. 

V jeseni bolo prevedené natieranie stromčekov špeciálnym farbivom proti ohryzávaniu stromčekov jeleňou a srnčou zverou.

Nad celou činnosťou dozeral odborný lesný hospodár Ing. Vladimír Rybár.

 

 

Poľovnícke združenie Markovec Richvald

Predsedom poľovníckeho združenia aj v roku 2016 je Ľuboš Foľta st., podpredsedom Vladimír German, poľovným hospodárom Andrej Paľurik a pokladníkom Radoslav Hankovský. Výbor zasadal 4 krát a celkové členské schôdze sa konali 3.

Zima bola pre zver z hľadiska poveternostných podmienok dosť nepriaznivá. Vysoká snehová prikrývka a silné mrazy bránili zvery dostať sa k svojej prirodzenej potrave a značne ju vysiľovali. Z tohto dôvodu bolo nutné zabezpečiť pravidelné prikrmovanie v oblastiach s najvyšším výskytom zveri. Základom činnosti bolo priebežné predkladanie jadrového a objemového krmiva do určených lokalít a kŕmidiel, soli do soľníkov a ťažba ohryzových drevín. Vyváža sa siláž, jarec, ovos a kukurica na obvyklé miesta: „Polamanec, Mojdisova lúka, Pod Vantlich a ku Širokej chrasci“.

Na jar 2016 členovia vypratali všetky senníky a do konca augusta doplnili novou letninou, ktorú zabezpečili hlavne od miestneho PPD a taktiež pokosili lúčku „Na Kerte“.

Čo sa týka budovania poľovníckych zariadení, tak vznikli:

- 3 nové posedy na „Krisbargu a Polamanci“, na „Jurkovej úboči“ a na „Metlibarku“, na „Mostku“

- 2 rebríky na „Širokých lúkach“, na „Polamanci“

- oplotenie: na „Raňi a Širokých lúkach“

- krmidlo v „Albovci“.

Celkovo bolo zaevidovaných 562 odpracovaných hodín.

PZ Markovec vedie vo svojej evidencii 7 poľovných psov.

Lov zveri:

Plán Skutočnosť

Srnec 6 6

Srna 5 5

Srnča 3 3

Jeleň 6 6

Jelenica 7 7

Jelenča 5 5

Lanštiak 9 7

Prasa 18 17

Diviak 1 1

Diviačica 2 2

 

Kultúrno - osvetová činnosť:

 • jún 2016 - zájazd do Nitry na celoštátnu výstavu „Poľovníctvo a príroda“

 • 14. 08. 2016 - výčap, guľáš pre všetkých prítomných na Dni obce Richvald

 • 12. 08. 2016 - prezentácia poľovníckej činnosti na Detskom tábore

 • Silvester 2016 - príprava a odstrel ohňostroja.

 

 

Školstvo

 

Základná škola

Naša základná škola je málotriedna ZŠ s právnou subjektivitou so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce. Škola je súčasne organizovaná spojením ročníkov v 2 triedach s 5 zamestnancami. Riaditeľkou školy aj v školskom roku 2015/ 2016 bola Mgr. Helena Chovancová, súčasne aj triednou učiteľkou pre prvý a štvrtý ročník. Triednou učiteľkou pre druhý a tretí ročník bola Mgr. Darina Marchevská.

Základnú školu navštevovalo 35 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch tried. Z toho 2 deti žijúce v zahraničí a sú počas letných prázdnin preskúšavané.

 1. ročník 8 a 1 externý žiak,

 2. ročník 4 žiaci,

 3. ročník 10 a 1 externý žiak,

 4. ročník 11 žiakov.

 

Presne tak, ako to vyžaduje zákon, ak deti dovŕšia vek 6 rokov, rodičia majú povinnosť zapísať ich do školy. Slávnostný zápis žiakov do 1 ročníka spolu s rodičmi v ZŠ sa konal v apríli 2016. Na zápis prišlo s rodičmi 7 detí. Deti mali možnosť zoznámiť sa so školákmi v prvej triede, spolu sa zahrať a zaspievať si a na základe krátkych úloh, ukázať svoje vedomosti, schopnosti a skutočné vnímanie reality. Podľa reakcií detí tento deň bol pre nich veľkým zážitkom a aj pre rodičov a vyučujúce to bolo veľmi pekné stretnutie. Pokiaľ sa deti zoznamovali v prvej triede, rodičia v jedálni tunajšej školy si vypočuli prednášku o školskej zrelosti, zoznámili sa s možnosťami odkladu povinnej školskej dochádzky a učebnicami, ktoré budú budúci prváci používať. Do 1. ročníka na základe rozhodnutí, ktoré boli vydané a ktoré obdŕžali zriaďovateľ aj rodičia žiakov, boli prijatí po zápise 9 žiaci. Dvaja žiaci sa na zápise nezúčastnili, ale ich rodičia ich zapísali do tunajšej školy a plnia si povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Základná škola v Richvalde v školskom roku 2015/ 2016 pracovala podľa plánu práce školy, ktorý bol vypracovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015/ 2016 školského vzdelávacieho programu. Posilnili sa hodiny slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, od prvého ročníka sa učí hodina anglického jazyka a vytvoril sa aj samostatný predmet – regionálna výchova, ktorý sa vyučuje v prvom a v druhom ročníku. Podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu sa vyučovali žiaci prvého ročníka. Naspäť sa vyučuje od prvého ročníka prvouka, ktorá postupne aj v druhom ročníku nahradí prírodovedu a vlastivedu. Pre 20 žiakov školy sa zorganizoval pobyt v Škole v prírode v Tatranskej Lomnici, odkiaľ si žiaci doniesli krásne zážitky a bližšie spoznali naše veľhory – Tatry.

Žiaci integrovaní ................................................................................................. 1

Žiaci v hmotnej núdzi ....................................................................................... 2

Žiaci so špeciálnymi potrebami a individuálnym prístupom .............................. 0

Žiaci so ZŤP ........................................................................................................ 0

 

V 3. a 4. ročníku sa povinne vyučoval anglický jazyk.

Náboženská výchova:

Ročník Počet žiakov evanjelické a. v. nábož. Počet žiakov rímsko- kat. nábož.

1. 6 3

2. 3 1

3. 8 3

4. 9 2

____________________________________________________

Spolu 26 9

 

Evanjelické náboženstvo vyučoval Mgr. Marek Cingeľ a rímsko-katolícke náboženstvo Mgr. Imrich Boľanovský.

Na škole je zriadená počítačová učebňa s počítačmi, scanerom a tlačiarňou. V triedach sa využívajú z projektu „DIGI škola“ interaktívne tabule. Jednu interaktívnu tabuľu do školského klubu škola získala z projektu „Aktivizujúce metódy vyučovania“ a jednu interaktívnu tabuľu s ozvučením má škola aj v učebni na informatickú výchovu. Podarilo sa tak vybaviť všetky učebne interaktívnymi tabuľami, ktoré sú prínosom vo vyučovaní pre žiakov a pomôckou pre učiteľov.

 

Výsledky koncoročných previerok v hlavných vyučovacích predmetoch:

Trieda/ ročník Slovenský jazyk Matematika

diktát test .

II./ 2. roč. 1,0 1,25 1,0

II./ 3. roč. 1,1 2,2 1,0

I./ 4. roč. 1,22 1,72 1,36

 

Záujmová popoludňajšia činnosť žiakov

 

- Počítačový krúžok /počet žiakov 22/ - Mgr. Helena Chovancová

- Krúžok športový /počet žiakov 15/ - Mgr. Darina Marchevská

- Krúžok šikovných rúk /počet žiakov 17/ - Mgr. Miroslava Nováková - Stachurová

 

Personálny stav

V základnej škole pracujú celkom traja pedagogickí pracovníci. Z nich sú dvaja na plný úväzok a jeden na čiastočný úväzok. Ku pedagogickým pracovníkom patria dvaja učitelia, ktorí vyučujú v dvoch triedach a v nich sú po dva spojené ročníky. Na delený úväzok je v škole zamestnaná vyučujúca, ktorá zároveň riadi aj školský klub na škole. V čase mimo vyučovania žiaci majú možnosť navštevovať tri krúžky. O čistotu a poriadok v základnej i v materskej škole sa stará školníčka, ktorá je v zimnom období zároveň aj kuričkou a má na starosti obsluhu plynových kotlov. Na znížený úväzok je na škole zamestnaná aj administratívna pracovníčka, ktorá spracúva mzdy a účtovnú agendu školy.

 

Materská škola

Zástupkyňou riaditeľky školy a zároveň učiteľkou MŠ je Mgr. Jana Cingeľová. Ďalšou učiteľkou je Iveta Čekanová a asistentkou v tomto školskom roku bola Andrea Kisková. V školskom roku 2015/ 2016 navštevovalo MŠ 19 žiakov, z toho 10 predškolákov. 9 detí nastúpilo v septembri do prvého ročníka, jedno dieťa malo odklad. Kapacita škôlky nepostačuje pre všetky deti obce, ktoré by už mohli toto zariadenie navštevovať, a preto aj tento rok dostalo 12 žiadostí zápornú odpoveď na prijatie dieťaťa do predškolského zariadenia.

Zloženie nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ sa nemenilo. Sú nimi Iveta Patakiová – ako administratívna pracovníčka, Helena Olejárová ako školníčka a upratovačka, Beáta Ždiľová ako vedúca školskej jedálne a pomocná kuchárka a Dana Hankovská ako hlavná kuchárka. V školskej jedálni sa stravujú žiaci základnej školy a materskej školy a taktiež si pre obedy chodia aj občania obce.

 

Školský klub

 

Vedúcou školského klubu a vyučujúcou bola Mgr. Miroslava Stachurová.

Školský klub navštevovalo 28 žiakov ZŠ v Richvalde.

 

Rada školy

 

K 31.12.2016 boli členmi :

Milan Sabol - zástupca rodičov ZŠ - od 13. 10. 2016 (dovtedy Marek Cingeľ)

Iveta Čekanová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov MŠ

Jana Rybárová - zástupca zriaďovateľa - od 02.09.2016 (dovtedy Branislav Ildža)

Darina Marchevská - zástupkyňa pedagogických zamestnancov ZŠ

Martina Rybárová - zástupkyňa rodičov MŠ

Andrej Sobek - zástupca rodičov ZŠ

Beáta Ždiľová - zástupkyňa nepedagogických zamestnancov školy

 

V ZŠ s MŠ sa v šk. roku 2015/ 2016 vykonali tieto práce:

 • rekonštrukcia toaliet dievčat, chlapcov a učiteľov, vrátane novej kanalizácie v týchto priestoroch

 • do jedálne sa zakúpila umývačka riadu

 • v jednej z tried bola vymenená tabuľa a v druhej bola opravená pôvodná tabuľa

 • na detskom ihrisku pred školou sa vymanili pôvodné hracie prvky za nové

 • do MŠ pribudli nové postieľky pre deťúrence a do kúpeľne nová skriňa na hygienické potreby.

 

Duchovný život

 

RKC farnosť Richvald

V obci žije 209 rímskokatolíkov, z toho 113 mužov, 96 žien.

Farnosť spravuje miestny farár - duchovný otec Mgr. Imrich Boľanovský

(Richvald 86).

O farský kostol, cirkevné záležitosti a hospodárenie sa stará duchovný otec spolu s 3 kurátormi - František Paľuv (Richvald 61), Andrej Grohoľ (Richvald 95) a Peter Zamborský (Richvald 228).

O prípravu svätých omší a obradov sa stará kostolník Karol Litavec (Richvald 66).

 

V roku 2016 bolo:

 • pokrstených: 1 dieťa - Timea Pekárová ( Richvald 36)

 • zomrelých: 2 ľudia- Helena Gluvňová ( Richvald 130), Jozef Korba (Richvald 56)

 • zosobášených: 0 párov.

 

Sväté prijímanie sa konalo 22. 05. 2016 v rímskokatolíckom kostole v Hervartove. Celkový počet bol 40, z toho traja z Richvaldu, dvaja chlapci a jedno dievča: Michal Paľuv (25. 03. 2007), Marcel Korba (22. 06. 2007), Karin Krupová, (13. 07. 2007). Sviatosť vykonal miestny farár Imrich Boľanovský.

 

09. októbra 2016 sa v rímskokatolíckom kostole v Hervartove konala slávnosť birmovania. Z našej obce sa jej zúčastnili Šimon Tej, Kristína Chomová, Lenka Chomová, Simona Korbová, Tomáš Paľuv, Klaudia Ždiľová, Branislav Korba.

01.- 04. 12. 2016 sa v našej obci konali ľudové misie „Obnova“. Rímskokatolícki veriaci dobrovoľne prispievajú na potreby svojho kostola údržbou, výzdobou, upratovaním a opravami.

 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Richvald

Predsedníctvo cirkevného zboru:

Mgr. Marek Cingeľ (zborový farár)

Milan Adamuščin (zborový dozorca)

 

Členovia zborového presbyterstva:

Jozef Foľta - Sobek (zástupca zb. dozorcu)

Ján Foľta (zborový kurátor)

Jozef Hankovský ( zborový kurátor)

Helena Brehuvová (zborová účtovníčka)

Anna Sobeková (zborová kostolníčka)

Anna Porubská (zborová zapisovateľka)

Andrej Hankovský

Milan Paľurik

Emília Sabolová

Dušan Sobek

Miroslav Sobek

Andrej Šellong

Ján Šoltýs

 

Kostolníčka: Anna Sobeková

 

Organistka: Mgr. Daniela Kľučariková, ktorá dochádza z bardejovského cirkevného zboru.

 

V roku 2016 bolo:

- pokrstených 6 detí, z toho 4 chlapci a 2 dievčatá:

24. 01. 2016 - Lukas Foľta

- Paulína Hankovská

31. 01. 2016 - Matias Rybár

07. 08. 2016 - Adrián Porubský

- Diana Brehuvová

20. 11. 2016 - Richard Tokár

 

- konfirmovaných bolo dňa 01. 05. 2016 5 mladých (1 chlapec, 4 dievčatá): Radoslav German, Lucia Kubová, Liliana Porubská, Sandra Sabolová, Soňa Sobeková

 

- sobášené boli 4 manželské páry:

23. 04. 2016 - Andrej Rybár (Richvald) a Jana SOBEKOVÁ (Richvald)

11. 06. 2016 - Michal Minďoš (Spišská Nová Ves) a Katarína Germanová -

Sobeková (Richvald)

09. 07. 2016 - Ján Harňák (Lenartov) a Katarína Ondíková (Richvald)

10. 09. 2016 - Andrej Paľurik (Richvald) a Katarína Šellongová (Richvald)

 

- pochovaní boli 9 členovia evanjelického cirkevného zboru:

29. 01. 2016 - Jozef Šellong (55 rokov)

28. 03. 2016 - Anna Hankovská, rod. Sobeková (86 rokov)

17. 05. 2016 - Dušan Šoltýs (68 rokov)

14. 07. 2016 - Ľuboš Sobek- Foľta (37 rokov)

15. 07. 2016 - Ján German (87 rokov)

23. 08. 2016 - Ján Šoltýs (66 rokov)

31. 08. 2016 - Anna Šoltýsová, rod. Rybárová (89 rokov)

23. 09. 2016 - Anna Germanová - Sobeková, rod. Jakubová (85 rokov)

29. 09.2016 - Anna Vantová, rod. Pavelová (81 rokov)

 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Richvalde má k 31. 12. 2016 722 členov (oproti roku 2015 je to pokles o 3 členov). 2 členovia cirkevného zboru sa prehlásili do bardejovského cirkevného zboru z dôvodu zmeny trvalého bydliska (Jaroslav Sobek a Marta Sobeková, rod. Adamuščinová) a 2 členovia bardejovského cirkevného zboru (filiálka Lukavica) sa z dôvodu zmeny trvalého bydliska (Krivé 29) prihlásili do nášho cirkevného zboru (Andrea Varhoľová, rod. Vantová a Ivana Varhoľová).

 

V roku 2016 sa v evanjelickom zbore vykonali tieto hospodárske práce:

1. namaľovanie a reparácia okien a dvier v kostole,

2. zateplenie pivničných priestorov na ev. fare,

3. prístrešok vo vstupe do veže,

4. reparácia a namaľovanie drevených častí plota od parkovísk,

5. oprava ČOV,

6. siete na ev. fare - okná a dvere na terasu,

7. dovoz kameňa k stromu reformácie,

8. výrub stromov spred fary a odvoz na gáter.

 

Výška cirkevného príspevku na každého člena cirkevného zboru bola 10 €.

 

 

Z A U J Í M A V O S T I   Z O   Ž I V O T A

Na záver zápisov tohto roku zopár čísel:

 • priemerná mzda na Slovensku v roku 2016 bola 912 €,

 • minimálna mzda 405 €,

 • najviac zarábajúce odvetvia - informačné technológie, telekomunikácie,

 • najslabšie zarábajúce odvetvia - upratovacie a stravovacie služby, poľnohospodárstvo,

 • dĺžka materskej dovolenky bola 34 týždňov, pre osamelé matky 37 týždňov,

 • rodičovský príspevok na jedno dieťa bol 203,20 €

 • priemerný starobný dôchodok bol 425 €,

 • vek odchodu do dôchodku bol 62 rokov pre mužov aj ženy,

 • možnosť zadarmo cestovať vlakom mali osoby nad 70 rokov,

 • chlieb stál od 0,79 €- 1,50 € / 1 kg

 • mlieko 0,50 - 0,75 € / 1 liter

 • maslo od 1,99 € / 250g

 • liter benzínu na konci roka 2015 okolo 1,28 €

 • liter nafty 1,10 €.

Pamiatky, minulosť obce

Najvýznamnejšou kultúrnou a architektonickou pamiatkou Richvaldu je gotický rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja Apoštola, ktorý patrí medzi najstaršie kostoly v Šariši. Jeho nesporné architektonické a umelecko-historické kvality boli premetom záujmu pamiatkárov už od 19. storočia.

Čítať ďalej: Pamiatky, minulosť obce

O richvaldských priezviskách

Úvod

Neviem ako vás, ale mňa už odo dávna zaujímala jedna otázka. Čo asi môže znamenať moje meno, ale i moje priezvisko, ktoré som dostal po svojom otcovi, nosím ho od svojho narodenia a krstu a do veľkej miery ma identifikuje? Môj záujem bol o to väčší, že moje priezvisko nepatrí medzi časté priezviská na Slovensku a jeho význam a pôvod bol pre mňa nevysvetliteľný. Sú priezviská, kde sa dá pomerne rýchlo uhádnuť ich význam. Avšak moje priezvisko, a ako som pri mojom výskume zistil, i viaceré richvaldské priezviská mi dali poriadne zabrať pri štúdiu ich pôvodu a významu. Rozhodol som sa teda svoj záujem rozšíriť aj na priezviská, ktorých nositelia dnes žijú v Richvalde nerozdeľujúc ich podľa vierovyznania. Svoj výskum som konzultoval aj s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra, ktorého pracovníci sa zaoberajú aj touto zaujímavou tématikou. Za ich pomoc im veľmi pekne ďakujem. Prv než sa budeme venovať konkrétnym  richvaldským priezviskám pozrime sa na to ako vo všeobecnosti vznikali na Slovensku priezviská.

Čítať ďalej: O richvaldských priezviskách

Symboly obce

Každé mesto a obec reprezentujú základné symboly: erb a vlajka. Aj obec Richvald, ako samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, si vytvorila tieto symboly.

Čítať ďalej: Symboly obce

Poloha obce

Obec Richvald sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, na území horného Šariša, 10 km juhozápadne od Bardejova. Administratívne patrí do okresu Bardejov a do Prešovského kraja (predtým bola súčasťou Východoslovenského kraja).

Čítať ďalej: Poloha obce

História

Doba kamenná

Azda najpozoruhodnejším úsekom pravekých dejíncelej bardejovskej oblasti bola neskorá doba kamenná (eneolit – 2500-1800 pr.Kr.). Vtedy sa tu objavil ľud s jednoduchou pastiersko-roľníckou kultúrou, patriaci do okruhu kultúr tzv. šnúrovej keramiky, ktorý svojim mŕtvym budoval na hrebeňoch vrchov mohyly z hliny, niektoré z nich aj pomerne veľkých rozmerov. Čítať ďalej: História