Plán akcií na 2. štvrťrok 2015 v obci Richvald

 8.3.2015- Večer RODINY
15.3.2015 - Veľkonočné tvorivé dielne- pedig
20.3.2015 - Verejné zhromaždenie mládeže
21.3.2015 - Richvaldská burza- Teho, co še nám už nepridá...
21.3.2015 - Filmový festival outdoorových filmov Expedičná kamera
 21.3.2015 - Jarné upratovanie - 1 veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad, 1 veľkokapacitný kontajner na objemový odpad z domácnosti
22.3.2015 - Veľkonočné tvorivé dielne
27.3.2015 - Verejné zhromaždenie obce
5.4.2015 - Veľkonočná Zábava 
18.4.2015 - Deň Zeme - spoločná opekačka
24.-25.4.2015 - súkromná akcia
1.5.2015 - Majáles- retro párty
10.5.2015 - Deň matiek
16.5.2015 - Výlet na Pieniny + exkurzia
1.6.2015 - Deň detí
20.6.2015 - Pohárová hasičská súťaž o pohár starostky obce Richvald
21.6.2015 - Deň otcov - futbalový zápas