Up

2018

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Verejná vyhláška - chránené vtáčie územie
Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci
Zapisovateľka MVK pre voľby do orgánov samosprávy
Počet poslancov, voľby 2018
Počet obyvateľov, voľby 2018
Úprava verejného priestranstva obce Richvald
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Zmena spojov SAD od 1.7.2018
Návrh záverečného účtu obce Richvald za rok 2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 15.01.2018
 
 
Powered by Phoca Download