Up

2022

Rozpočet obce Richvald na rok 2023, 2024, 2025
Upovedomenie - súhlas na výrub drevín - obec Zborov
Návrh rozpočtu obce Richvald na rok 2023, 2024, 2025
Násilie páchané na ženách, leták
Referendum 2023 - volebný okrsok, menovanie zapisovateľa a delegovanie členov
Správa auditora - overenie konsolidovanej účtovnej uzávierky rok 2021
Správa auditora - overenie individuálnej účtovnej uzávierky 2021
Kontakt na zapisovateľku MVK - hlasovanie do špeciálnej schránky
Oznámenie verejnou vyhláškou, VSD
Vyhlásenie verejnej súťaže
Čestné vyhlásenie - verejná súťaž
Kúpna zmluva - verejná súťaž
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - predseda VÚC
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci VÚC
Súhlas s výrubom drevín Osikov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci
Konsolidovaná výročná správa obce Richvald za rok 2021
Oznámenie o uložení písomnosti 22.8.2022
Zverejnenie elektronickej adresy
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o odstávke elektriny
Oznámenie o vytvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samospráv
Verejná vyhláška - Rastislav Rohaľ
Vyhlásenie čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Záverečný účet obce Richvald za rok 2021
Právo voliť a byť volený (VUC)
Právo voliť a byť volený (OSO)
Verejná vyhláška - Bardejov, Hnedý park, rozhodnutie
Prijímanie detí do MŠ 2022/2023
Zápisný lístok do 1. ročníka ZŠ
Verejná vyhláška - Bardejov, Hnedý park
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Miestne poplatky za poskytnuté služby, zapožičanie inventára a jednorazové prenájmy priestorov
Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Prihláška čitateľa_dospelého
Prihláška čitateľa do 15 rokov
Knižničný a prevádzkový poriadok Obecnej knižnice Richvald
 
 
Powered by Phoca Download