Up

2015

Cestovný poriadok platný od 13.12.2015
Správa audítora k účtovnej závierke
Výročná správa obce Richvald za konsolidovaný celok za rok 2014
Individuálna výročná správa obce Richvald za rok 2014
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov 2015
Cestovný poriadok platný od 1.10.2015
Pozemkový a lesný odbor - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
Pozvánka podrobnosti o 5. ročníku hasičskej súťaže v Richvalde
Záverečný účet obce Richvald za rok 2014
Plán ECAV na rok 2015
Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia
DHZ - akcie na rok 2015
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školov Richvald
Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Richvald
Tlačivo na zmenu údajov v katastri
Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy
Základná škola - podrobnosti o zápise
Zápisný lístok dieťaťa do 1 ročníka ZŠ
 
 
Powered by Phoca Download