Podujatia a oznamy
január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Up

VZN 2017

VZN č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN č. 6/2017 o určení miesta a času zápisu detí 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Richvald
VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Richvald
VZN č. 4/2017 o miestnych daniach – daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty nevýherne hracie prístroje na kalendárny rok 2018
VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľností
VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richvald
VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
 
Powered by Phoca Download